Kiti

... liaudies patarlės apie darbą. 1. žydo kvarba, Silvestrienės darbas 2. ... žiemos darbai – šikinę krapštai 18. žiema – keliauninkas, pavasaris – gėlininkas, vasara – ... darbininkas gyvenimo neregi: vasarą pradirba, žiemą pramiega 892. darbininkas duoną ...


Kiti

... liaudies patarlės apie žydus. 1. žydui pupos ne iš ... 58. žino kaip žydas apie pėtnyčią 59. žiemą ir žydą žmogum pavadina ... ir žiemą žydėtų 464. kad gėlėms ne šalčiai – ir žiemą žydėtų 465. kad gėlėms ne šalčiai – ir žiemą žydėtų 466 ...


Kiti

... liaudies patarlės apie duoną. 1. ieškok kaip duonos – ir ... 51. vasarą be darbo sėdėsi, žiemą duonos neturėsi 52. varguolis visą ... per rugiapjūtę ieško pavėsio, tas žiemą ieškos duonos 509. kas pačios ... pyragu – ne 870. duoną per žiemą ir su kate suvalgysi 871 ...


Kiti

... liaudies patarlės apie žmogų. 1. žvirblis ant mėšlyno nedvesia, ... 212. žiemą ir žydą žmogum pavadina 213. ženklus žmogus žiemą be ... vasarą pažinsi žmogų be karvės, žiemą be kailinių 247. vargus ... ne medaliai, bet darbai kalba apie žmogų 474. ne linksmybėje ...


Kiti

... liaudies patarlės apie velnią. 1. turis tris grašius ir ... 134. velnias, ne gegutė, kad žiemą kukuoja 135. velnias, melninkas ir ... maišą 335. sukasi kaip velnias apie mergą 336. šūkaloja kaip ... už ragų 466. poterius kalba, o apie velnius galvoja 467. poterių ...


Kiti

... liaudies patarlės apie Dievą. 1. ima kaip iš Dievo ... – Dievo dovana 257. siratom Dievas apiekūnas 258. Šimonių žmonės turi ... trobą 510. neduok, Dieve, kada žiemą būna vasara 511. neduok, Dieve ... negriebs 939. jei Dievui įtiksi, apie velnią gali negalvoti 940. ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie kvailumą. 1. žiūrėk žemyn – mislys, kad ... ir žiemą minta, kvailas ir ant aruodo pastimpa 77. kytras ir žiemą ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie turtą. 1. zopostlyvas bagotesnis ir už ... turtus krauna 17. vasara lietinga, žiema turtinga 18. vargšus šelpia ne ... . kunigas apie dangų bliauna, o sau turtus krauna 225. kunigas apie dangų bliauna ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie vandenį. 1. žvejys tėvas ir vaikai į ... molis su vandeniu 231. nespręsk apie vandenį, kol šulinys neiškastas 232 ... spalio mėnesyj vanduo pražvilsta, visą žiemą lietus nenutilsta 356. jei pasakys ...


Kiti

... Lietuvių liaudies patarlės apie gyvenimą. 1. žmogus per gyvenimą mokos, ... . darbininkas gyvenimo neregi: vasarą pradirba, žiemą pramiega 178. darbas yra gyvenimo ...