Kiti

... bet imk darbštuolę 302. neimk darbo, kurio nemoki 303. nei prie mokslo ... gaunu darbo, pavalgyti, ten namai, kur numirsiu, ten ... žmogus prie darbo 517. kaip jautis prie jungo, taip žmogus prie darbo 518. kaip ... 821. darbų kaip iš peklos 822. darbų iki langų 823. ...


Kiti

... žmogus be nusistatymo – tai lepšė 136. žmogus be mokslo mažai tevalioja 137. žmogus be mokslo kaip namai be langų 138. žmogus be garbės kaip… 139. žmogus ...


Kiti

... žmogus be mokslo kaip namai be langų 2. žento namai uošvio nešildo 3. užkandinė – antri namai 4. svetimi namai – pragarai 5. suvalgyti su namais 6. sūnaus namai ...


Patarlės ir priežodžiai

žmogus be mokslo kaip namai be langų


Patarlės ir priežodžiai

žmogus be mokslo kaip namai be langų


Kiti

... žmogus be mokslo mažai tevalioja 2. žmogus be mokslo kaip namai be langų 3. žmogui mokslas, tai aklam ubagui lazda 4. yra mokytų, bet bemokslių ...


Kiti

... žmogus, neklausąs Dievo, žūsta, kaip vaikas be tėvo 7. žmogus vivulis, Dievas godulis 8. žmogus ... žmogus daro ką gali, o Dievas ką nori 20. žmogusbėdulis ... pradžia visokio mokslo yra ... nešaudyk Dievui į langus 436. nerūstink ... . namai šakaliai, o čia Dievo garbė ...