Apie Užgavėnes

... karnavalininkų lydima baidyklė, vadinama More, apie Raseinius – Koirė. Žemaitijoje ji ... pavasario gimimą, prikelti žemę naujam gyvenimui. Lašininio ir Kanapinio kova Užgavėnėse ... ginčai buvo ne tik apie pasninką, o ir apie kasdieninę buitį, tinginius, ...


Tostai apie moteris

... , panašiame kaip šiame, buvo kalbama apie bučiavimąsi. Viena poniutė stebėjosi vyrais ... pažįstamas per pastaruosius penkerius bendro gyvenimo metus nė karto nepabučiavo savo ...


Tostai apie moteris

... Vieno medžiotojo gyvenimo svajonė buvo pagauti juodsidabrę lapę. ... slėpeisi? Aš ieškojau tavęs visą gyvenimą… – O aš visą laiką gyvenu čia ...


Tostai apie vyrus

... jų nesulaukė nė dviejų vedybinio gyvenimo metų: jie mirė. Tai išgirdęs ... vyrus, kurie laiku pastebi šeimyninio gyvenimo nelaimę!


Tostai apie moteris

... nors likti jai abejingu, tas gyvenimą visą paliks nelaimingu. Ji ateis ...


Tostai apie vyrus

... atsisuka į kitą ir sako: – Visko gyvenime mačiau, bet kad viskį išgėręs ...


Tostai apie vyrus

... . Viengungiui blogai. Vienas neišgyvensi viso gyvenimo. Susirgsi ar ištiks kokia nelaimė ...


Tostai apie vyrus

... vyrus, kurie greitai sugeba orientuotis gyvenime.


Tostai apie vyrus

... taures už tuos, kurie šiame gyvenime nesurado šeimyninės laimės.


Tostai apie vyrus

... pakelkime taures už tuos, kurie gyvenime suranda savo talismaną.