Dainų tekstai (žodžiai)

... , mūsų žmonėm išvien Jokios audros, jokios liūtys – mum ne ... paliudys, sidabro neima rūdys Jokios audros, jokios liūtys – mum ne ... vieno kraujo, brolau, išvien. Jokios audros, jokios liūtys – mum ne ... , sidabro neima rūdys Jokios audros, jokios liūtys – mum ne ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... Mano laivas plaukia, jam nebaisios audros Kad ir kas nutiktų, tu ... Mano laivas plaukia, jam nebaisios audros Kad ir kas nutiktų, tu ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... vyrai vandens stiklinėj niekada neieškom audros Ir jūra mums ligi kelių ... vyrai vandens stiklinėj niekada neieškom audros Ir jūra mums ligi kelių ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... Surištais sparnais Lauksiu čia tavęs Audros kol nueis Ir šaltoj nakty ... Surištais sparnais Lauksiu čia tavęs Audros kol nueis Ir šaltoj nakty ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... Teskirta valanda. Pakelkim mes taurę audros ir linksmybės Ir patys pavirskim ... man mylėt. Pakelkim mes taurę audros ir linksmybės Ir patys pavirskim ...


Meilės SMS

Plūsta dangūs, kaip rėčiai skylėti. Trankios audros atbilda staiga. Bet mes galim viens kitą mylėti... Ar žinai, kokia meilės jėga?


Gimtadienio sveikinimai

Jei audros norėtų tau kelią užpūsti, Tu širdį paguosk jaunystės drąsa, Neduok jai nuvysti, kol rytmečiai šviesūs, Kol širdis svajonių ir laimės pilna.


Meilės SMS

Aš pas tave ateisiu kai liūdna bus, kai audros nuo medžių draskys lapus... aš taves niekad nepamiršiu, saugosiu, globosiu ir niekam neatiduosiu!


Gimtadienio sveikinimai

... visados jauna širdis, Nebijanti gyvenimo audros verpetų. Mes linkim nuotaikos geros ...


Tostai draugams

Draugų būrys - patikimiausias uostas. Iškelki baltą burę. Drąsiai plauk! Mes mylime tave. Mes neišduosim. Tikėsim tavimi, kai saulė švies ir audros siaus!