Sveikinimai gimus berniukui

... — esu moteris. Už Tavęs atsistojus — slepiuos nuo perkūno. Prie Tavęs prisiglaudus — rami ...


Sveikinimai besimokantiems

Jeigu tu pasirinkai kažkokį tikslą, bet pakeliui sustosi ir mėtysi akmenis į kiekvieną lojantį ant tavęs šunį, tai niekada neprieisi prie tikslo.\\" (F.Dostojevskis)


Sveikinimai besimokantiems

Ar meni, kai mokyklon nedrąsiai Nešei pirmąją puokštę gėlių, O dabar jau į senąją klasę Nieks Tavęs nepašauks varpeliu...


Sveikinimai besimokantiems

... vis ateis ir išeis Pasiėmę Tavęs po dalelę, O Tu šilto rugsėjo ...


Sveikinimai besimokantiems

Tavojoj gyvenimo knygoj Dar puslapių daugel tuščių. Reikės juos visus prirašyti Darbais, širdimi ir žodžiu, Kad noriai ją imtų skaityti Kurie po tavęs jau ateis, Už tavo klaidas ir dvejones Norės tave kaltint ir teist.


Sveikinimai besimokantiems

... vis ateis ir išeis, Pasiėmę tavęs po dalelę, O tu šilto rugsėjo ...


Sveikinimai besimokantiems

Tavojoj gyvenimo knygoj Dar puslapių daugel tuščių. Reikės juos visus prirašyti Darbais, širdimi ir žodžiu, Kad noriai ją imtų skaityti Kurie po tavęs jau ateis, Už tavo klaidas ir dvejones Norės tave kaltint ir teist.


Sveikinimai besimokantiems

... vis ateis ir išeis, Pasiėmę tavęs po dalelę, O tu šilto rugsėjo ...


Sveikinimai besimokantiems

Rodos, nieko neįvyko, O įvyko šitiek daug, Tu nuo šio saulėto ryto Jau pirmokas, bręsk ir auk. Knygos, skaičiai ir raidelės Tavęs laukia ant suolų. Mokslo duonos paragavęs Tapki dideliu žmogum.


Dainų tekstai (žodžiai)

... Be tavęs – vėl ir vėl naktis be miego… Be tavęsBe tavęsBe tavęs vėl ir vėl prabėga dienos… Be tavęs – tai tik žodžiai tušti, Be tavęs ...