Posakiai ir sparnuotos frazės

... į Romos teritoriją. Tačiau 49 pr. m. e. Cezaris su savo legionais peržengė Rubikoną ... pradėjo pilietinį karą. 45 m. per. m. e. Cezaris galutinai nugalėjo Pompėjų ir tapo ... trimitininkas, kvietęs jį peržengti upelį. Cezaris palaikęs tai geru ženklu ir ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

"Jie patys to panorėjo! Aš, Gajus Cezaris, atlikęs tokius šaunius karo žygius, būčiau apkaltintas, jei nebūčiau ieškojęs kariuomenės pagalbos." (pasakė žiūrėdamas į Frasalo lauke išžudytus ir bebėgančius priešus) -- Gajus Julijus Cezaris


Posakiai ir sparnuotos frazės

Viskas arba nieko (lot. Aut Caesar, aut nihil ‘arba Cezaris, arba nieko’) apie maksimalistinius tikslus ar reikalavimus. Posakio autorius – italų kardinolas, vėliau generolas bei valstybės veikėjas Č. Bordža (Cesare Borgia, 1475–1507).


Posakiai ir sparnuotos frazės

... Shakespeare, 1564 – 1616) tragedijoje „Julijus Cezaris“ (1599). Iš Bruto pavardės kilo ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... Cezaris nėra aukščiau už gramatikus (lot. ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... svarbią pergalę. Šiais žodžiais Julijus Cezaris 25 (Gaius Iulius Caesar, 100 ...


Vardadieniai

... , Zefirinas 27 Tolvydas, Aušrinė, Cezarijus (Cezaris) 28 Tarvilas, Steigvilė, Augustinas, Patricija ...


Anekdotai

... palatos ėmė aiškinti, kad jis Cezaris ir jam reikia pulti kartaginiečius ...


Anekdotai

Julijus Cezaris buvo garsus tuo, kad vienu metu dirbdavo kelis darbus: žiūrėdavo galdiatorių kautynes, klausydavosi muzikos, skaitydavo naujienas ir tuo pat metu šerdavo krokodilams tuos, kas į visa tai pridėdavo reklamų.


Posakiai ir sparnuotos frazės

Atėjau, pamačiau, nugalėjau. -- Gajus Julijus Cezaris