Anekdotai

... diplominį. Prieina lapė ir klausia: - Ką čia rašai? - Diplomini. ... diplominį. Ateina vilkas ir klausia: - Ką čia rašai? - Diplominį. ... diplominį. Ateina meška ir klausia: - Ką čia rašai? - Diplominį. ... . Moralas: Nesvarbu kokia diplominio tema, svarbu kas ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... Šaudyklinė diplomatija (angl. shuttle diplomacy) – taip įvardijamas diplomatinis tarpininkavimas tarp derybose dalyvaujančių, bet ...


Kiti

... . Du iš jų vyskupas ir diplomatas pradeda karštą diskusiją apie tai ... kreipiasi žodžiais "Jūsų didenybe", sako diplomatas. O mane visuomet vadina "Jūsų šventenybe ...


Juokingi tostai

... . – Aš mokiausi diplomatijos. – O kas tai yra? – daugelis nesuprato. – Diplomatija – tai gražiai apgaudinėti ...


Anekdotai

... , vieno pobūvio metu išvedė Amerikos diplomatę šokti ir sugalvojo parodyti, kad ... Paulauskas. - I love you, too, - atsakė diplomatė. - I love you three! - apsidžiaugė Paulauskas.


Anekdotai

Diplomatas priėmime pas naują Nigerijos prezidentą. Vyksta iškilmingi pietūs. Nigerijos prezidentas diplomato paklausia: - Sakykite, o jums patinka buvęs mūsų prezidentas - Lukumba? - Na, jei nuoširdžiai... Tai taip. - Tada suvalgykite dar gabalėlį.


Anekdotai

Armėnų Radijo klausia: - Sakykit, kas yra diplomatija? Armėnų Radijas atsako: - Diplomatija - tai sugebėjimas maloniai ir įtikinamai kalbėti "Geras šunelis, geras", tol, kol nesurasite tinkamo plytgalio.


Dainų tekstai (žodžiai)

... rajono, Verta milijono, Graži be diplomo. (2 k.) Ten, kur eina ji, Ten ... rajono, Verta milijono, Graži be diplomo. (6 k.)


Posakiai ir sparnuotos frazės

"Diplomatas, kuris sako taip, mano galbūt, tas, kuris sako galbūt, mano, kad ne o tas, kuris sako ne, nėra joks diplomatas. -- Taleiranas


Meilės SMS

Čia įsikūrus meilės atstovybė Su mandagiu, ramiu diplomatu. Ak, rūmai! Bet kieno jie nuosavybė? Visų valstybių ir visų tautų...