Tostai draugams

... į konservų fabriką. Uždusęs įpuola į direktoriaus kabinetą. – Pone direktoriau, – klausia, – ar misterio Hario ... laisva? – Deja, jau ne, – pasigirdo direktoriaus atsakymas. – Hario vietą užėmė ponas ...


Tostai apie vyrus

... į cirko direktoriaus kabinetą uždusęs įbėga žvėrių prižiūrėtojas. – Pone direktoriau, pone direktoriau! Tigras užpuolė ...


Anekdotai

-Aš, apsaugos darbuotojas F.B, paaiškinu, kad nuo 14 iki 16.30 miegojau namuose su direktoriaus sekretore, todėl pasakyt kas paėmė dokumentus nuo direktoriaus stalo, negaliu.


Anekdotai

... sako: - Sveiki, subinės!!! - Labas, ponas direktoriau. - atsako mokiniai. - Šiandien mokysimės, kaip ... uždėti. - O kas yra gaublys, ponas direktoriau? - klausia vienas berniukas. - Nuo to ...


Juokingi tostai

... šefas. Tarnautojas aiškinasi: – Suprantate, pone direktoriau, rytą nubudau, atsikėliau, pasižiūrėjau į laikrodį ...


Anekdotai

Norėdama nustebinti savo vyrą, direktoriaus žmona užsuko į jo biurą ir rado jį sėdintį su sekretore ant kelių. Net nesutrikęs jis padiktavo: - ... ir pabaigai, ponai, taupumas taupumu, bet aš negaliu toliau dirbti tokiame biure, kuriame yra tik viena kėdė


Anekdotai

Įmonės direktorius aiškina pavaldiniui: - Jei aš pamojuoju jums ranka štai taip, tai reiškia, kad turite prie manęs prieiti. - Aišku, ponas direktoriau. O jei aš pakratau galvą štai taip, tai reiškia, kad neprieisiu.


Anekdotai

... : - Taigi aš skambinau jums, ponas direktoriau, 7 ryto. Jūs pakėlėte ragelį, sakote ...


Anekdotai

Darbuotojai skambina direktoriui : - Gerbiamas direktoriau visų darbuotojų vardu, norime pasveikinti jus Kovo 8-osios proga! - Bet aš juk ne moteris? - Mes žinome, kad ne moteris, bet kalė, kaip reta!


Anekdotai

Įsidarbinau naujame darbe. Itin patiko tradicija - kiekvienas direktoriaus pareiškimas laikomas tostu.