Anekdotai

... direktoriui susiklosčiusią situaciją. Išklausęs direktorius panoro susitikti su mokiniu ... kuriuos trečiaklasis turėtų žinoti atsakymus. Direktorius pažiūrejo į mokytoją ir ... skeltas, mėgstu šaudyti? - Strėlė. Direktorius atsikvėpė su palengvėjimu: - Siųskit ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... dirbantį suras. Aš laisvo oro direktorius, Tėvelis rektorius. Auksinis jaunimas – žinau ... man vienodai. Aš laisvo oro direktorius, Tėvelis rektorius. Auksinis jaunimas – žinau ... tiek sužaisi. Aš laisvo oro direktorius, Tėvelis rektorius. Auksinis jaunimas – ...


Anekdotai

... cirkas. Į areną išeina cirko direktorius ir sako: - Dabar pasirodys ... galo pasigirsta: - Gaidžiai, klounai gaidžiai. Direktorius pasipiktinęs kalba toliau: - Dabar į ... - Gaidžiai, dresiruotojas ir liūtai gaidžiai. Direktorius neapsiketęs sako: - Ir štai ...


Anekdotai

... reikalai blogi, naująją darbuotoją išsikvietė direktorius: - Žinote, man labai gaila, bet ... ? - Taip, - liūdnai atsako direktorius, - galite eiti... Mergina išeina. O direktorius ilgai ilgai žiūri ...


Anekdotai

... sako tėvui: - Tėti, tave kviečia direktorius, nes aš chemijos kabinete ... dieną: - Tėti, tave į mokyklą kviečia direktorius, nes aš susprogdinau chemijos kabinetą ... dieną: - Tėveli, tave kviečia mokyklos direktorius... Neiškentęs tėvas: - Na, jau gana ...


Juokingi tostai

... ir esi mokyklos direktorius. Pakelkime taures už tuos mokyklų direktorius bei pedagogus ...


Tostai apie vyrus

... Cirko direktorius ir žvėrių tramdytojas tiesiog apstulbino ... užpuolė jūsų žmoną. – Viešpatie, – sudejavo direktorius, – kur aš dabar gausiu kitą ...


Anekdotai

Vovočka pareina namo ir klausia mamos: - Žinai... Mokyklos direktorius šiandien manęs klausinėjo, ar aš vienas vaikas šeimoje, ar turiu seserų ar brolių... - Ir ką tu jam pasakei? - Pamelavau, kad vienas. - Ir ką pasakė direktorius? - "Ačiū dievui".


Anekdotai

... zoologijos sode. Žinodamas estų būdą, direktorius paskyrė jį prižiūrėti vėžlius. Po ... sėdi prie narvo, vėžlių nėra. Direktorius klausia: - Tai kas gi atsitiko ...


Anekdotai

Švietimo inspektorius ir mokyklos direktorius vaikšto po mokyklos kiemą. Staiga ... sako: - Siaubas, koks neišauklėtas vaikas! Direktorius paraudonuoja ir užrinka: - Petraiti, ką ...