Mįslės

Aš ne gėlelė, bet iš gėlelių, aš ne lapelis, bet iš lapelių. (Vainikas)


Mįslės

Ant geležinių lėkščių mėsa stovi. (Pakaustytas arklys)


Mįslės

Kojytė žalia, galvytė raudona. (Gėlė)


Mįslės

Mėsos puode geležis verda. (Pažabotas arklys)


Mįslės

Mėsos stirta geležim paspirta. (Pakaustytas arklys)


Mįslės

Ritas rituolis per aukštus kalnus, per geležinį tiltą. (Žirnis ir arpas)


Mįslės

Už tiesų tiesesnis, už kampą kumpesnis, už geležį tvirtesnis, už pagalvį minkštesnis. (Ranka)


Mįslės

Geležies gabalėlis, o visus sulaiko. (Raktas)


Mįslės

Geležinė kumelaitė, kanapinė uodegaitė. (Adata su siūlu)


Mįslės

Juodas kiksas rausvas gipsas, greitai daro, tuoj atšąla. (Kalvėje kala geležį)