Anekdotai

... ? Sudegė kas nors? - Na, suvažiavo gaisrininkai, greitoji pagalba, policija. Devintame aukšte ... senukas degė. - Tai sudegė? - Ne, gaisrininkai ištempė tentą ir jis nušoko ...


Anekdotai

Medikai, gaisrininkai ir policininkai surengė draugiškas varžybas: ... telegrafo stulpų. Medikai įkasė 23, gaisrininkai - 67, o policininkai - tik 1. Kai jų ...


Juokingi tostai

Žmonės juokiasi, kad gaisrininkai miega, bet verkia kai jie dirba. Tai pakelkime tostą, kad žmonės visada juoktųsi.


Anekdotai

... langą. - Ir užsimušė? - Ne! Atvažiavo gaisrininkai ir suspėjo ištiesti brezentą. - Ir ...


Anekdotai

Ar žinote, kodėl priešgaisriniai kibirai turi aštrios formos dugną? Ogi tam, kad gaisrininkai, lakstantys su vandens pilnais kibirais, nesustoų su kuo nors pasišnekėti!


Anekdotai

Atvažiuoja gaisrininkai gesinti ligoninės. Viskas dega, o tie ...


Anekdotai

Užsidegė namas. Atlėkė gaisrininkai su sirenomis, puolė gesinti ir ...


Anekdotai

Žiemą, kad būtų šilčiau, kvailiai padegė bepročių namus ir užsilipo ant stogo. Atvažiavo gaisrininkai ir lipa kopėčiom ant stogo. Kvailiai šaukia: - Aha! Kad degti, tai mes vieni, o šildytis ir jūs norit!


Anekdotai

Nusipirko senis teliką. Žiūri kasdieną nuo ryto iki vakaro. Ir taip visą mėnesį. Bet vieną dieną telikas nustojo rodyt: mirga ekranas. Nieko senis padaryt negali. Užlipo ant stogo ir pradėjo anteną purtyt. Čia atvažiavo gaisrininkai ir nušovė senį.


Anekdotai

... ? - Ko kia dar sistema? Man gaisrininkai atsiliepia!!!