Gimtadienio sveikinimai

Gimtadienio šampanas lyja Iš šilkasparnių debesų Ir Tau svajingos eilės kyla Į dangų iš karštų širdžių. Dangaus miražai nusidažė Visom Gimtadienio spalvom. Tau nešam rožių puokštę gražią — “Ilgiausių metų” leisk dainuot.


Gimtadienio sveikinimai

Mielas ***, Nuoširdžiausi sveikinimai Tau gimtadienio proga.... Daug laimės, džiaugsmo ir stiprybės... Dėkui Tau už gerumą....


Gimtadienio sveikinimai

Truputį meilės, Truputį saulės, Truputį laimės, Mažyčio skausmo Ir neaprėpiamo žydro dangaus! Nuoširdžiausi ir šilčiausi sveikinimai gimtadienio proga!


Trumpi gimtadienio sveikinimai

Nuoširdžiausi ir šilčiausi sveikinimai gimtadienio proga!


Gimtadienio sveikinimai

Teaušta Tau gražus gimtadienio rytas. Tebūna Tau kelias gėlėm nusagstytas. Lai niekas pasauly Tavęs nekankina, Lai žydinčios rožės Tau širdį ramina.


Gimtadienio sveikinimai

Gimtadienio proga linkiu Tau Laimės, kurios visiems trūksta, Džiaugsmo, kurio niekada nėra per daug. Sėkmės, kuri visiems reikalinga, Svajonių, kurios pavirstų į tikrovę.


Gimtadienio sveikinimai

Sveikiname tave *** gimtadienio proga ir linkime daug laimės, meilės, pinigų, bernų, išsipildančių svajonių ir ištikimų draugų.


Gimtadienio sveikinimai

Tegul likimas Jums dovanoja margą gimtadienio puokštę, kurioje gražiausiais žiedais žydėtų energija, tvirtybė, ištvermė ir, žinoma, bekraštė asmeninė laimė.


Gimtadienio sveikinimai

Gimtadienio proga aš linkiu, Kad atėjęs į šia didelę žemę Taptum dideliu žmogumi, O tavo žingsnius telydi tik džiaugsmo ašaros. Būk laimingas...


Gimtadienio sveikinimai

Tavo gimtadienio žėrintis rytas Paskęs nuostabiausių žiedų ...