Sveikinimai išleistuvių proga

... nelinksta nuo naštos. Gražiausios mūsų mintys – Jums paskirtos, Žiedai gražiausi – nuo mūsų ...


Gimtadienio sveikinimai

Nesistenk būt gražiausia gėle – Gražios gėlės nežydi ilgai. Būk tylia, paprasta ir gera, Ir visi bus aplinkui draugais. Sužydėk – tik nebūk per ryškia, Nedalink savo grožio visiems. Ir žinok ateis tas – kas nuskins, Pavadinęs gražiausiu vardu.


Vestuviniai sveikinimai

Tegui tik džiaugsmo ašaros lyg perlai žvilga Jūsų akyse, tegul kiekviena diena išsiskleidžia gražiausiu rožės žiedu, tegul Jūsų namuose niekuomet neblėsta jauki židinio ugnelė. Ilgų ir laimingų bendro gyvenimo metų!


Vestuviniai sveikinimai

Jis šiandien gražiausi Lyg baltos lelijos, Laimingi kaip ...


Vardadienio sveikinimai

Tarp daug linkėjimų gražiausių Sakytų Tau šiandieną, Daug džiaugsmo, laimės valandų, Linkiu tau Vardo dieną.


Sveikinimai Moters dienos proga

Tetuke, Te aušta gražus saulėtas rytas. Te čiulba aistringai paukštelių balsai. Te žydi ir klesti jūsų gyvenimas. Te būna nuklota gražiausi žiedai. Moters dienos proga jums linki ***.


Sveikinimai besimokantiems

Mokinio dienos su vėju nuūžia. Nulinguoja pakalnėm rugiuos, Jos nebegrįš daugiau su gražiausiu gegužiu. Nei su vasaros vėju smagiu...


Gimtadienio sveikinimai

Yra metuose diena, Kai visą dieną šypsosi saulė, O naktį krinta žvaigždės vien Jums. Yra diena, Kai Jūsų akyse sutelpa Visas pasaulis. Yra diena, Kai Jums skiriami Gražiausi žodžiai Švelniausios ir Mieliausios šypsenos.


Sveikinimai besimokantiems

Mokykla... Šis paprastas žodis Visada bus džiugus ir brangus. Ši lyg motina kelią parodė Į gražiausius jaunystės kelius.


Gimtadienio sveikinimai

Neskaičiuoki prabėgusių metų, Jų tėkmė tokia neskalsi. Ką išmokom, kur ėjom, ką matėm - Teišlieka per amžių širdy. Patikėki, kad dainos gražiausios Sudainuotos dar bus ateity, O tikėjimą, viltį ir meilę Dar ne karta sutiksi kely.