Tostai draugams

... su grupe keleivių jis pasuko išėjimo link, staiga išgirdo šaukianti Gabrielių ...


Kiti

... negalvodamas valstiečio skėtį ir pasuko išėjimo link. - Atleiskite, pone, - prabilo valstietis ...


Užuojautos

Labai užjaučiame Tave netekties valandą. Nors, atrodo, žinom išėjimo neišvengiamybę, bet tai visada užklumpa skaudžiai, netikėtai, o žodis "niekada" vis žeidžia tolstant praradmui.


Sveikinimai draugams

... su grupe keleivių jis pasuko išėjimo link, staiga išgirdo šaukianti Gabrielių ...


Tostai draugams

... su grupe keleivių jis pasuko išėjimo link, staiga išgirdo šaukiantį Joną ...


Užuojautos

Labai užjaučiame Tave netekties valandą. Nors, atrodo, žinom išėjimo neišvengiamybę, Bet tai visada užklumpa skaudžiai, netikėtai, O žodis “niekada” vis žeidžia tolstant praradimui.


Apie bernvakarį

... svečius ir lydėti gražuoles prie išėjimo. Vaizdo kamera. Jei kas nors ...


Anekdotai

Skelbimas Internete: Ieškau išėjimo iš Interneto!


Anekdotai

Skelbimas Internete: Ieškau išėjimo iš Interneto!!!


Anekdotai

Švarcnegeris guli su svetima žmona. Staiga jie išgirsta, kad namo parėjo vyras. Švarcnegeris klausia: - Sakyk, kur čia atsarginis išėjimas? - Čia nėra atsarginio išėjimo... - O kur norėtum, kad jis būtų?