Sveikinimai išleistuvių proga

Rytais neskambės jau Mokyklos skambutis Staiga nutrūks mums ši gija. Paklydę mes kaip rudeniniai paukščiai. Kažin kur laimę rasim savo kelyje.


Sveikinimai išleistuvių proga

Tu juk nepamirši vaikiškų išdaigų, Savo mokslo metų ir senų draugų, Kurie tartum mintys šiandien išsisklaido, Nors širdy ir daros neapsakomai sunku...


Sveikinimai išleistuvių proga

Išeini? Dar sustok minutėlei, Ant mokyklos baltuojančių laiptų. Nebeteks Tau daugiau jais bevaikščiot, Pajutai? Kažko širdį sugėlė. Papurgalvė vaikystė čia lieka, Pilnos juoko mokyklinės dienos… Ves į ateitį kelias ne vienas, Te šviesus, pats tiesiausias ...


Sveikinimai išleistuvių proga

Eisim jau. Girdi? Skambutis skamba! Paskutinį kartą paklausyk, Koks labai pažįstamas ir geras, Tas mokyklos balso skambesys…


Sveikinimai išleistuvių proga

Čia prabėgo vaikystė, atėjo jaunystė, Čia praleidote savo gražiausius metus. Čia jums leidžiama buvo pakilt ir suklysti, Čia supratot gyvenimą, rado draugus.


Sveikinimai išleistuvių proga

Sustok, įsiklausyk Skambutis neeilinis. Nors daugelsyk girdėtas, Šį kartą – paskutinis!


Sveikinimai išleistuvių proga

Jūs susirinkote jau paskutinį kartą, Daugiau nereiks planų ir rašinių į užrašus rašyti… Pavasaris jau beldžiasi už vartų, Naujom spalvom pasaulis švyti. Kitokie šiandien Jūs atrodot, Nuoširdūs, tyliai susikaupę. Ir mintys, ir jausmai alsuoja grožiu, ...


Sveikinimai išleistuvių proga

Šiandien kaip niekad man labai sunku Jums tarti šiltą žodį ir laišką parašyti. Nors dienos, metai bėga, skolinga vis lieku, o reiktų susitikti, padėkoti ar bent atsiprašyti!.. Už juoką pamokoj, kai susikaupusi tylėjot, ar peštynes be priežasties ...


Sveikinimai išleistuvių proga

Daugiau jau nekvies Jus skambutis rytais, Į pamokas jau neskubėsit. Ir greit, išsiskyrę su savo draugais, Gyvenimą naują pradėsit.


Sveikinimai išleistuvių proga

Prisimink, kaip mokyklon nedrąsiai Tu atbėgai su puokšte gėlių… O nuo šiandien jau niekas į klasę nebekvies, nebešauks varpeliu…