Tostai jauniesiems

... Kartą jaunuolis sumanė vesti ir nuėjo pas ... , bet ant žemės parašė nulį. Jaunuolis nesuprato ir vėl pasakė: – Bet ... , bet parašė dar vieną nulį. Jaunuolis vis dar nieko nesuprato, ir sušuko: – Bet, tėve, aš myliu! Tėvas parašė priekyje tu ...


Tostai jauniesiems

... Sėdi vieniša porelė. Jis jau ilgai gyvenęs. Ji jaunutė. – Mano mieloji, ... būti mano antrąja puse. – O ar kalbėjote su mano mamyte? – Kalbėjau, kalbėjau, – spaudžia jis josios rankutę. – Brangioji, aš su jūsų mamyte kalbėjau ...


Tostai jauniesiems

... įsimylėjo kitatautę merginą. Artimiau su ja susidraugavęs, nusprendė vesti. Mergina į ... aukštos uolos vaikinas susilaužė koją. Tada mergina įsakė jam vaikščioti ir… ... motiną, pamiršk savo gimtąją kalbą. Vaikinas piktai pasižiurėjo į , nieko nepasakęs šoko ...


Sveikinimai jauniesiems

... karolius mylimai, Kad ištirptų Jos jaunystės ašarotos godos, Kaip išnyksta vasaros ... saldžių sapnų. Vyriškąją jėgą sugebėk kaltai aukoti, Semdamas Jai meilę iš nakties delnų. Ar žinai, kad Jai gyvenimą atstosi? Tad mylėk ir ...


Tostai jauniesiems

... naująjį Judviejų pasaulį. Su ypatingu jauduliu abu pajutote aukso gijų susiliejimą savo jaunose ... žodžiais, žvilgsniais ar mintimis, Jūsų jaunystės sielos pakyla į debesis sparnuotais ... kūną. Lai Saulė pažadinusi Jus naujam gyvenimui niekada neužtemsta ir ...


Tostai jauniesiems

... . Tėvams pavyko išgelbėti. Išsigandę gimdytojai nuvedė dukrelę pas psichologę. Klausinėjama apie priežastis ... , bet siūdama bandau padidinti šeimos pajamas. Bet ar aš kam priekaištauju ... – Viešpatie, Dieve mano! Tavo tėtis jau penkiolika metų man nesako, kad ...


Tostai jauniesiems

... ir negalėjo susimalti mėsos. Jam šovė išganinga mintis, gal ... . Lipa jis laiptais ir galvoja: šit paprašysiu mėsmalės. Ji ... – noriu išsivirti virtinukų… Teks pakviesti į svečius, reikės atkimšti ... , ji taps neščia… Prispirs vesti… Pagyvensim kurį laiką, ...


Tostai jauniesiems

... – Bet aš girdėjau, kad ši mergina mikčioja, – pasakė jaunikaitis. – Vadinasi, ji be reikalo neaušins burnos! – paneigė piršlys. – Aš ... – Ji neužauga. – Džiaukis. Vadinasi, jai reikes mažiau medžiagos drabužiams. ...


Tostai jauniesiems

... Ką kalba jaunieji likę vienudu? Tylus vakaras. Upelio ... tokiems dalykams aš dar per jauna. – Sėskimės! – jau įsakiau suskambo jo balsas ...


Tostai jauniesiems

... kaip jam išeina – Tas miršta viengungis, ans sukuria šeimą, Kitam alimentus skaičiuoja bedaliui. Bet jeigu jau sumetėt klumpes, reikėtų ...