Tostai jubiliejaus proga

... Garbingu Jubiliejum leiskite pasveikint, Palinkėti Jums sveikatos ... troškimais suteikiant vilties. Su gražiausiu Jubiliejum leiskite pasveikint, Palinkėt ilgiausių ... kuris sulaukė penkiasdešimties? Su garbingu Jubiliejum — pusė amžiaus praeity… “Penkiasdešimt” ...


Tostai jubiliejaus proga

... Didžiai gerbiamas jubiliate! (Čia apžvelgiamas jo nueitas gyvenimo ... pasodins savo jubiliejaus proga. Siūlau visiems atsistoti ir susidaužti taurėmis su jubiliatu!


Tostai jubiliejaus proga

... Išaušo rytas jubiliejaus, Greit saulė atrakins vartus. Ir ... rankos sveikinti išsities: Tegu Tavieji jubiliejai, Žiedais pavasariu praskrieja!


Tostai jubiliejaus proga

... Kvietimas) Kviečiu visus į savo Jubiliejų, Svajoju dūkti, siausti, šokt… Šampaną ... ateikite visi. Kviečiu visus į savo Jubiliejų — Jums metų nereikės skaičiuot… O kiek ...


Tostai jubiliejaus proga

... Sveikinu su Jubiliejum, nors esu labai toli. Pabučiuosiu ... amžių nenustodamas tikėt, Jog atšventęs Jubiliejų dar ilgai gali mylėt! Neišplėš ...


Sveikinimai jubiliejaus proga

... daug šviesių prisiminimų. Šio gražaus jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikiname ir linkime ...


Tostai jubiliejaus proga

... , kai mudu tuokėmės. Gal ta jubiliejaus proga papjauti gaidį? – O kuo jis ...


Tostai jubiliejaus proga

Tegul garbingas jubiliejus Naujų jėgų širdy pasės Ir pakylės, lyg laisvas vėjas, Ieškot gyvenimo žvaigždės.


Tostai jubiliejaus proga

Ir saulė matys, ir mėnulis matys, Koksai jubiliejus, kokia sukaktis! Tiktai nemanyk, kad nors kiek pasenai. Iš džiaugsmo visi mes atrodom jaunai.


Tostai jubiliejaus proga

Sakyti tostą malonu, Kai šitiek vyrų ir žmonų Gražiai susėdę poromis, Ir vyrai žvilgsniais renka mis. Ak, tikrą žavesį pamatę, Jie skelbia Mis - JUBILIATĘ!