Sveikinimai jubiliejaus proga

... daug šviesių prisiminimų. Šio gražaus jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikiname ir linkime ...


Gimtadienio sveikinimai

Metai skuba, griūna, lekia. Mes skaičiuojam juos nenoriai. Kiek, mielasis, jau sukorei, Kad degi šią šventės žvakę? Bet koks jaunas Tu, vaje, Jubiliejaus šviesoje!


Vestuviniai sveikinimai

Kada abu ateinate kartu Ant šio garbingo jubiliejaus slenksčio, Sustoja laikas žiedu nuostabiu Ir visos žvaigždės šventei nusilenkia.


Gimtadienio sveikinimai

... Mama, šio gražaus 50-ojo jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikiname ir linkime ...


Gimtadienio sveikinimai

Jaunystė pralėkė kaip vėjas, Jaunystė sukos neilgai, Gyvenimo keliai skubėjo Kartu su laime ir vargais. Vaikai užaugo, anūkėliai Neleidžia senti ir liūdėt. Todėl garbingo 75-ojo jubiliejaus proga Leisk laimės ir sveikatos palinkėt.


Gimtadienio sveikinimai

... sukrauti? Mes linkim Jums šį jubiliejaus rytą Išlikti, kaip lig šiolei ...


Sveikinimai Motinos dienos proga

... Nauja, skambia gaida... Tegul auksinio jubiliejaus rytą Lyg saulė naujos viltys ...


SMS sveikinimai su gimtadieniu

Išaušo rytas jubiliejaus. Greit saulė atrakins vartus. Ir visos gėlės spalvas lieja, Kad jis išliktų nuostabus.


SMS sveikinimai su gimtadieniu

Išaušo rytas jubiliejaus. Greit saulė atrakins vartus. Ir ...


SMS sveikinimai su gimtadieniu

... Nauja, skambia gaida.. Tegul auksinio jubiliejaus rytą Lyg saulė naujos viltys ...