Dainų tekstai (žodžiai)

... tyliai pasibeldė Šventa kalėdine naktis. Šventa šventa kalėdine naktis Šventa kalėdine naktis ( ... naktyje Šventa šventa kalėdine naktis Šventa kalėdine naktis (x2) Ir ... padės Šventoj kalėdinej nakty Šventoj šventoj kalėdinej nakty Šventoj kalėdinej nakty ( ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... tyloje Jas užlies nuostabi Kalėdinė šviesa Metai nauji jau ... Betliejaus tyloje Akyse suspindės Kalėdinė šviesa Nuostabi šilta šviesa ... Tai išties paslaptis Ši kalėdinė naktis Ji atvers naują ... knygoje Ir užlies nuostabia Kalėdine šviesa Nuostabia šilta šviesa ...


Apie Kalėdas

... pamiegoti už nepramiegotą laiką.“ Senosios kalėdinės apeigos – tai ritualinė ugnis, blukvilkių ... pasirodo saulė, metai bus derlingi. Kalėdinės pusnys pranašavo gerą vasarojaus ... turėdavo atsakyti, giedodamas kokią nors kalėdinę giesmę. Jeigu nesusiprasdavo to ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... Kalėdinė naktis – Giulija Prabėgę metai suskaičiuos ... viens kito Nes ši naktis – Kalėdinė naktis. (2x) Pakvieskim džiaugsmą į savo ... viens kito Nes ši naktis – Kalėdinė naktis


Dainų tekstai (žodžiai)

... eglutė – Kardiofonas Ant kalėdinės eglutės Supas raibosios gegutės. Nežinia, ... vokais neatplėštais. Pakabinkit, pakabinkit Ant kalėdinės eglutės Stebuklingą vėrinėlį Aršibaldo ... po žeme. Pakabinkit, pakabinkit Ant kalėdinės eglutės, Sprangią naikintuvų tylą ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... Aaa-aa, aa-aa Šioj kalėdinėj nakty Laikrodis sustos Ledo spindinčioj ... Sniego karalienė Aa-aa, šioj kalėdinėj nakty Aa-aa, tu sušildyt ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... Prie Kalėdinės eglutės – Arvydas Vilčinskas Lauke už ... nepramintas. Priedainis Kai, kai prie Kalėdinės eglutės Tu, tu rasi dovanų ...


Kalėdiniai SMS sveikinimai

... akimirkų būna džiugių ir skausmingų. Kalėdinėj rimty atsigręžkim į užmirštą, priminkim vienas ...


Kalėdiniai SMS sveikinimai

Kalėdų naktį tylią, šalta žvaigždė prabyla linkėdama visiems stiprybės, meilės, išminties, gerumo ir šviesios Kalėdinės vilties! Su Šv. Kalėdom!


Kalėdiniai SMS sveikinimai

Kai niekas nemato,kai niekas negirdi, Tai angelo balsas ateina į širdį, Kalėdinę naktį paguodžia mus tyliai, Ir laimina tuos kurie laukia ir myli...