Kalėdiniai SMS sveikinimai

Dar kelios akimirkos, ir visų mūsų būtis šioje žemėje įgaus viltingą pradžią. Pradžia visuomet graži, kupina kilnių užmojų, gyvybės ir minties pilnatvės. Kiekvieno žmogaus gyvenimas turėtų būti viena didelė Pradžia... Kiekvienąsyk, kai atverčiame naują ...


Kalėdiniai SMS sveikinimai

Laikas negailestingai įsuka mus į savo verpetą, visiškai neleisdamas stabtelėti ar sustabdyti bent vieną gyvenimo akimirką... Deja, tų akimirkų būna džiugių ir skausmingų. Kalėdinėj rimty atsigręžkim į užmirštą, priminkim vienas kitam apie meilę, pagarbą, ...


Kalėdiniai SMS sveikinimai

Tegu Jus apgaubia tyra šv. Kalėdų nuotaika, Tebūnie dosnūs ir laimingi Naujieji metai, Tegul negandų šešėliai niekada neperžengia Jūsų namų slenksčio.


Kalėdiniai SMS sveikinimai

Tegul Kalėdų žvaigždės jaukia šviesa užlieja Jūsų namus, O širdis pripildo tikėjimo, vilties, noro prasmingai dirbti ir gyventi Naujaisiais metais.


Kalėdiniai SMS sveikinimai

Šv. Kalėdų ramybė ir Naujųjų metų laukimo šviesa tegul suteikia vilties ir stiprybės ateinančių metų darbams ir siekiams. Telydi sėkmė Jūsų šeimą, o Betliejaus žvaigždė teištirpdo nuoskaudas Jūsų širdyse.


Kalėdiniai SMS sveikinimai

Vilčiai ir susikaupimui tegul Jus nuteikia šviesi Kalėdų šventė. Tegul ateinantys metai atperka visus rūpesčius ir vargus.


Kalėdiniai SMS sveikinimai

Vis krinta baltos snaigės iš dangaus Tą stebuklingą Kūčių naktį šventą. Tegul jinai stiprybės jums įkvėps, Net jei ir nuoskaudų patirt bus lemta


Kalėdiniai SMS sveikinimai

Kalėdų stebuklas... Sutemų gniūžtes į langus mėto Kas jisai, tas keistas juokdarys? Aš prašau, kad Dievas jam padėtų,- Jis tikriausiai taip ir padarys ,- Kad lėtai per visą naktį snigtų, O ryte pragystų vyturys. Aš prašau, kad Meilė nepaliktų ,- Ji ...


Kalėdiniai SMS sveikinimai

Per baltą tylą brenda mintys, Ieškodamos kelių, kuriais ramybė vaikšto. Ir džiaugsmo spindulio, Kuriam tiek daug šviesos Kalėdos neša... Balta žiema – tyra širdis. Iš jos gerumo tiesiasi keliai Ir veda mus per žemės delną, Per baltą spindesį Kalėdų naktį ...


Kalėdiniai SMS sveikinimai

Teišsipildo visos šviesios viltys, Težydi vien tik geras žodis, Tedžiugina kiekvienas darbas. Tegul prasmingos būna dienos, O laimė – dažnas Jūsų svečias.