Anekdotai

... senas kaubojus. O tame salūne būrys tvirtų kaubojų geria alų. Senasis kaubojus prieina prie baro ir užsisako stiklą viskio. Išgeria, padrasėja, atsisuka į kaubojus ... geria toliau... Paskui vėl atsisuka į kaubojus ir sako: - Ei, jūsų motina ...


Anekdotai

... vadu priešakyje. - Py**ec, - pamanė kaubojus ir pasiruošė garbingai numirti. - ... - klausia kaubojus savo balso. - Ogi taip. Nulipk nuo arklio. Kaubojus nulipo. - Prieik prie vado. Kaubojus priėjo. - Dabar spjauk ...


Anekdotai

... kažką kalbasi. Netrukus įeina senas kaubojus, prieina prie baro ir užsisako ... !!!! Iš vaikinų pusės jokios reakcijos. Kaubojus grįžta prie baro... Po kurio ... per šikną !!!!! Vėl jokios reakcijos. Kaubojus, nieko nepešęs, grįžta prie baro ...


Anekdotai

Eina tokiu purvinu keliu kaubojus. Prieina sankryžą, o ten vidury kelio ... indėnas prispaudęs ausį prie kelio. Kaubojus: - Tai ką girdi ? Indėnas: - Važiuoti ... , du vyrai ir keturi moterys. Kaubojus: - O tai iš kur tu žinai ...


Anekdotai

... kaubojus ir niekaip negali pasakyti patinkančiai merginai, kad jis ją myli. Kaubojus ... sako: -kaubojau, aš tave myliu. Kaubojus pasimetęs: -mm, hmmm, e, o mano arklys ...


Anekdotai

... kaubojus ir niekaip negali pasakyti patinkančiai merginai, kad jis ją myli. Kaubojus ... sako: -kaubojau, aš tave myliu. Kaubojus pasimetęs: -mm, hmmm, e, o mano arklys ...


Anekdotai

Įbėga kaubojus į salūną: - Barmene! Du stiklus viskio! Barmenas jam atnešė. Kaubojus išgėrė ... iš čia. Negrų mes neaptarnaujam. Kaubojus priėjo prie veidrodžio, pažvelgė ir ...


Tostai apie vyrus

... ir išeina iš baro. Vienas kaubojus atsisuka į kitą ir sako: – Visko ... išgerkim vyrai už mus, už kaubojus


Anekdotai

Kaubojus savo svečiui aprodo ūkį. Jie nueina į tvartą, o ten ką tik gimė asiliukas. Svečias teiraujasi: - Kodėl gyvulio tokios drėgnos akys? Kaubojus atšauna: - O tu neverktum, jei pamatytum, kad tavo tėvas asilas?


Anekdotai

Ateina kaubojus į ginklų parduotuvę pirkti pistoleto. Šeimininkas jo klausia: -Jums reikia šešių ar aštuonių kulkų pistoleto? -Palaukit! - kaubojus prieina prie telefono ir skambina į banką. -Ar nepasakysite kiek žmonių dirba jūsų apsaugoje?