Anekdotai

Įmonės susirinkime direktorius pareiškia: - Nuo šiol visi klausimai turi būti sprendžiami per mane. Vienas darbuotojas tyliai pakomentuoja: - Jis nori, kad nuo šiol visi klausimai būtų sprendžiami per užpakalį...


Dainų tekstai (žodžiai)

... tik man vienam pabosta šnekos Klausimai, ką sutinki, dažnai pilki, seni ... toliau, labiau matau, kad šnekos Klausimai visur vienodi, permainų jokių Nepavydžiu ...


Kiti

... generolo padėkos. Įkyrėjo generolui tie klausimai ir jis garsiai sušuko: Ei ...


Liūdni SMS

... žmonės, galais pirštų. Lyg nebyliai klausimai - - Iš didžio sielvarto aš mirštu ...


Gimtadienio kvietimai

... straipsnį už nepaklusnumą Visais saugumo klausimais kreiptis į: Skaistę (tel. nr.) ir ...


Kiti

... – mįslė Tikrosios minklės yra sąmojingi klausimai, dažnai klaidinantys klausiamąjį, nes verčia ...


Kiti

... suvereniteto, kad visoms šalims rūpimi klausimai būtų sprendžiami kartu demokratiškai.


Kiti

... paminklosaugos ir žymių istorinių vietų klausimais (IKOMOS) asamblėja, veikianti prie UNESCO ...


Juokingi tostai

... aiškinimus, ir toliau kamantinėja panašiais klausimais, kol netekęs kantrybės negras sušunka ...


Tostai apie vyrus

... vyrams nereikėtų kreiptis į gydytojus panašiais klausimais.