Posakiai ir sparnuotos frazės

... giria. Qualis dominus, talis servus. Koks ponas, toks ir tarnas. Qualis pater, talis filius. Koks tėvas, toks ir sūnus. Qualis vita et mors ita. Koks gyvenimas, tokia ir mirtis ...


Patarlės ir priežodžiai

koks gyvenimas, toks ir mirimas, o koks mirimas, toks ir pakasimas


Patarlės ir priežodžiai

koks gyvenimas, toks ir numirimas, toks ir išganymas


Patarlės ir priežodžiai

koks mokslas, toks ir darbas


Patarlės ir priežodžiai

koks šliūbas, toks ir gyvenimas


Patarlės ir priežodžiai

koks protas, toks ir gyvenimas


Patarlės ir priežodžiai

koks gyvenimas, toks ir mirimas


Patarlės ir priežodžiai

koks gimimas, toks ir mirimas


Patarlės ir priežodžiai

koks darbas, toks ir gyvenimas


Patarlės ir priežodžiai

koks šulinys, toks ir vanduo