Anekdotai

... kapitalistas, socialistas ir komunistas. Sutartu laiku pasirodo kapitalistas ir komunistas. Socialisto nėra ... . - Kur užtrukai? - klausia kapitalistas su komunistu. - Eilėje prie mėsos stovėjau. - Kas ... . - O kas tai yra mėsa? - klausia komunistas.


Anekdotai

Susitarė susitikti socialistas, komunistas ir kapitalistas. Komunistas ir kapitalistas atėjo laiku, o socialistas ... . - O kas tai yra mėsa?! - klausia komunistas.


Anekdotai

Tik matematika. Komunizmas = tarybų valdžia + visos šalies elektrifikacija Tarybų valdžia = komunizmas – elektrifikacija. Elektrifikacija = komunizmas – tarybų valdžia.


Šventės ir nedarbo dienos

... kompensacijų. Kovo 8 Moters diena. Smerkiama komunistų šventė, vyrai sutrikę vaikšto ir ... Maskvos reikalaujama kompensacijų. Gegužės 1 Smerkiama komunizmo išmonė – darbo šventė. Liumpenai eina ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... ’) ironiškas Tarybų Sąjungos gyventojo, apdoroto komunistinės propagandos ir ideologijos, apibūdinimas. Termino ... tuometinės ideologijos teiginį, jog per komunistų valdymo laikotarpį susiformavusi naujo tipo ...


Anekdotai

- Seneli, o kada gyvenimas buvo geresnis? Prie komunistų ar jau nepriklausomoje Lietuvoje? - Žinoma, prie komunistų! Man tais laikais dar stvovėdavo...


Anekdotai

Koks skirtumas tarp komunisto ir antikomunisto? Komunistas - tai tas, kas skaitė Lenino ir Marxo raštus. Antikomunistas - tai tas, kas tuos raštus suprato.


Anekdotai

... , komunistas ir programuotojas. Pianistas viską darydavo pirštais. Tas, kuris buvo komunistu, tai ...


Anekdotai

... , atsidavusio liaudžiai, dvasingo ir gero komunisto, panašaus į dievišką būtybę, paveikslą. Todėl ... pajuntu, kad kas nors reiškia komunistines pažiūras ar yra dirbęs sovietinėje ...


Anekdotai

Parašo žmona skundą vietinės komunistų partijos pirmininkui. Skundžiasi savo vyru, kad jis su ja negyvena. Pirmininkas išsikviečia vyrą pas save. -Visų pirma aš impotentas. - teisinasi šis. -Visų pirma jūs komunistas! - atsako jam pirmininkas.