Krikštynų sveikinimai

Nepamirštamas rytas Krikštynų, Kai vitražų šventuosius languos Apipylė Jus Viešpats iš tyrų Taurumu Dievo Dvasios šventos. Jo šaltiniuos semiu meilės versmę Ir saulėtą palaimą nešu, Rytmetinę bažnytinę giesmę Dovanoju iš rankų Krikštu.


Krikštynų kvietimai

Kviečiu Jus kartu pasidžiaugti Krikštynų švente! Noriu, kad šią svarbią man gyvenimo dieną lydėtumėte ir taptumėte mano Krikšto tėveliais.


Krikštynų sveikinimai

Jei kūdikėlio laimė priklausytų nuo krikštynų šventės gausos ir linksmumo, tėvai ...


Krikštynų kvietimai

... kartu su mumis pasidžiaugti Mėnuliuko Krikštynų švente. Šventinė ceremonija vyks XX ...


Krikštynų kvietimai

... ! Kviečiame Jus dalyvauti šio angelėlio Krikštynų ceremonijoje, kuri įvyks šių metų ...


Krikštynų kvietimai

... mumis pasidžiaugti XXX (krikštuko vardas) Krikštynų švente. Šventinė ceremonija vyks XX ...


Krikštynų kvietimai

... , ką rašyti. Kviečiu Jus į mano krikštynų šventę. Pabūkite šalia, kai man ...


Krikštynų kvietimai

... Sveiki, Kviečiu Jus į savo krikštynų šventę, kuri įvyks šių metų ...


Krikštynų tostai

... Nepamirštamas rytas Krikštynų, Kai vitražų šventuosius languos Apipylė ...


Krikštynų tostai

Paseksim pasaką žvaigždėtą Atėjusiam iš ateities. Nutiesim kelią Jam saulėtą, Apgaubsim skraistėmis vilties. Krikštynų puota Jo likimui — Tai nuostabios lemties pradžia. Stos šventės laukęs nuo gimimo Lai džiaugias mūsų dovana.