Anekdotai

... gerumą. -Tai va pionieriai, sėdi Leninas prie savo namo durų ... būrys. Leninas galanda skustuvą ,žiūri į pionierius, o pionieriai žygiuoja pro šalį, Leninas galanda, o pionieriai žygiuoja. Pionieriai pražygiavo, o juk Leninas galėjo ir ...


Anekdotai

Istorijos testo klausimas: "Leninas gyveno", "Leninas gyvas", "Leninas gyvens". (Reikalingą pabraukti)


Anekdotai

"Leninas gyveno" - teigia istorikai. "Leninas gyvas" - teigia komunistai. "Leninas gyvens" - teigia genetikai.


Posakiai ir sparnuotos frazės

... išpopuliarino filmas „Leninas spalyje“ (1937), kuriame šią frazę pavartoja Leninas, apibūdindamas bendražygius ...


Anekdotai

Stovi Leninas ant tanko, o aplink jį didžiulė minia. Visi skanduoja: - Le-no-nai! Le-no-nai!… - Draugai, aš Leninas. Minia vis tiek skanduoja: - Le-no-nai! Le-no-nai!… - Na, gerai jau, gerai… Yesterday…


Anekdotai

Prisikėlė Leninas, ir iškart į alubarį, su proletariatu pabendrauti. Įeina, o į jį niekas nekreipia dėmesio. Tada Leninas klausia: -Tai ką, draugai, niekas manęs nepažįstat? Staiga vienas girtuoklis surinka: -Žiūrėk, Vasia, dešimt rublių!


Anekdotai

Maža mergaitė niekaip negali užmigti. Atėjusi mama klausia: -Ko tu, dukrele, nemiegi? -Aš bijau. -O ko? -Mums darželyje auklėtoja papasakojo, kad Leninas gyvas ir labai myli vaikus.


Anekdotai

Daugelis tur būt žinote garsų Lenino šūkį: "Mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis!". Bet ne visi žino, kad šį šūkį Leninas užrašė ant "Kamasutros" tomelio, kurį padovanojo geriausiai savo žmonos draugei revoliucionierei Inesai Armand.


Anekdotai

... (nuo tada ir svenciamos velykos). V. I. Leninas viesedamas Zakopaneje gaves laiska ji ...


Anekdotai

... , pluša. Visur raudoni plakatai iškabinti. Leninas žiūri pro savo kabineto langus ...