Mįslės

Anoj pusėj marių širmi žirgai žvengia, kitoj pusėj marių – kamanos blizga. (Žaibas ir griaustinis)


Mįslės

Aš pats, pati plati, sūnus greitas, duktė akla. (Dangus, žemė, vėjas, naktis)


Mįslės

Auksu mesta, sidabru austa, deimanto peiliu rėžta. (Vaivorykštė)


Mįslės

Aukso lenta praskilo, visas pasaulis sukilo. (Saulė patekėjo)


Mįslės

Aukso paklodė visą žemę apglobė. (Aušra)


Mįslės

Be kojų, be rankų vartus atkelia. (Vėjas)


Mįslės

Be kojų, be sparnų į medį įskrido. (Sniegas)


Mįslės

Be rankų, be kojų, o gražiai piešia. (Šaltis)


Mįslės

Be rankų, be kojų tiltą pastato. (Ledas)


Mįslės

Be sparnų lekia, be kojų bėga. (Vėjas)