Valentino dienos sveikinimai

... , kad aš ne ta... Nors manęs jau nieks nemato, Aš matau tave... Kai ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... gali sau “pjaustyt sunkų metalą” Juk žinai, kad nieks nesėdi namuos Taip ilgai mes laukėm šios valandos Na jau nieks manęs nesulaikys ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... Vaikystė – Aidas Giniotis Manęs seniai jau nieks manęs nebeįleidžia Į šalį, kur vadinasi Vaikystė – ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... šitaip šaipos Iš tų beprotiškų jausmų? Kodėl dabar verkiu lyg mažas ... žiedų! Kodėl dabar ir vėl jaučiuosi vienas, Tavęs pasiekti negaliu? Su ... tuščias lapas, Kurio jau nieks neprirašys. Kas laukia čia manęs – ar šaltas kapas ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... kad nieko nenoriu Nes niekad nieks nemylėjo manęs Ji pasiūlo išeit pasivaikščiot ... ir nereikia Nes niekad nieks nemylėjo manęs Tai jau buvo gal tūkstantį kartų ... žodžio Nes niekad nieks nemylėjo manęs Aš toks vienišas jaunas jūreivis Mindau svetimo ...


Kiti

... nedavė 44. viską aš prastojau, bet Dievas manęs neprastoja 45. visiems ... visi klausom 54. visi baudžia nieks neglaudžia 55. visas Dievo ... pondievo padėjimo, nė anksti kėlimas nieks 933. jei nedusi, prieš ... jei Dievas su manim, nenugalėsi manęs su šunim 943. jei ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... jau kelio nebėra. Išeinu, tu man atleisk, Išeinu, manęs neteisk, Išeinu ir nieks manęs ... jau kelio nebėra. Išeinu, tu man atleisk, Išeinu, manęs neteisk, Išeinu ir nieks manęs ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... kai lyja lig nakties, Netars jau žodžio nieks, Skambutis vis tylės. Dienomis ... durų aš Ir rodos nėr manęs. Būna dienų, lyg tyčia, ... kai lyja lig nakties, Netars jau žodžio nieks, Skambutis vis tylės. ... durų aš Ir rodos nėr manęs. Dienomis, kai lyja už langų ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... truputį ugnies Iš tavęs ir manęs Ir tada jisai taps ... truputį ugnies Iš tavęs ir manęs Ir tada jisai taps ... akis Užtušuoti langai Akvarele nuspalvoti jausmai Priklijuotos šypsenos Ant stiklo ... geriau šaudo Vis blogiau skaito Niekše, neliesk vaiko Ir to kuris ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... gyvent Pakeičiau sparnus Jau galiu pakilt Pamečiau raktus Ir manęs nieks neužrakins Žengti ... rami Kai virstu rasa Ir manęs nieks neužrakins