Dainų tekstai (žodžiai)

... metų, gal vėliau Susitiksim, bet mieliau Pasikalbėkime, kol dar neišėjome Pasikalbėkime ... metų, gal vėliau Susitiksim, bet mieliau Pasikalbėkime, kol dar neišėjome Pasikalbėkime ... metų, gal vėliau Susitiksim, bet mieliau Pasikalbėkime, kol dar neišėjome Kol ...


Vestuviniai sveikinimai

Mieli jaunavedžiai, Te saulė Jus visad sušildo.. Te meilė būna visada.. Te Jūsų norai išsipildo.. Te pranašas Jums laimę lemia.. Te šie žiedai Jums amžiams lieka.. Ir dar labai, labai linkime Jums tai, Kas geriausia ir mieliausia šioj žemelėj..


Vestuviniai sveikinimai

Mieli jaunavedžiai, Te saulė Jus visad sušildo.. Te meilė būna visada.. Te Jūsų norai išsipildo.. Te pranašas Jums laimę lemia.. Te šie žiedai Jums amžiams lieka.. Ir dar labai, labai linkime Jums tai, Kas geriausia ir mieliausia šioj žemelėj..


Vestuviniai sveikinimai

Mieli jaunavedžiai, Te saulė Jus visad sušildo, O meilė niekad neišblėsta, Ir norai tegul išsipildo, O laumės vien laimę jums lemia. Linkime Jums tik tai, kas geriausia ir mieliausia šioj žemelėj. Būkit laimingi!


Vestuviniai kvietimai

... Mielieji, Ar dirbame, ar žaidžiame, Ar ... … Kviečiame jus būti šios, turbūt mieliausios gyvenimo staigmenos, liudininkais 2008 m. rugpjūčio ...


Krikštynų kvietimai

... Mieli dėde, teta, pusbroli ir pussesere, ... daug juoktis ir būti pats mieliausias kūdikėlis pasaulyje. Laukiu Jūsų taip ...


Kiti

... ant amžių, Būk mielaširdingas. Jezau mieliausias, Ant kryžiaus iškeltas, (2×2) Rankos ir ... ir kojos Vinimis parkaltos. Jezus mieliausias Ant kryžiaus mirdamas, (2×2) Kūną ir ...


Profesiniai sveikinimai

... Mieli draugai, be jūsų sunku būtų, O ... krištolinį brendį, Išvargę atradimuose veidai. Mieli draugai, aš sveikinu visus Su ...


Tostai draugams

... patys kaip ir Jūs mano mieli draugai, kurie manęs nepaliekat nei ... šią taurę už Jus, mano mielieji žvirbliai.


Tostai jauniesiems

Mieli jaunavedžiai, Te saulė Jus visad sušildo, Te meilė būna visada, Te Jūsų norai išsipildo, Te pranašas Jums laimę lemia. Te šie žiedai Jums amžiams lieka, Ir dar labai, labai linkime Jums tai, Kas geriausia ir mieliausia šioj žemelėj.