Sveikinimai Moters dienos proga

Tetuke Ne visada didelės šventės būna linksmos, Ne visada žmogui užtenka to ką jis turi. Todėl mesnorėtume moters dienos proga Palinkėti kad, jums būtų didelių ir mažų Svajonių išsipildymas. Moters dienos proga jus sveikina ***.


Sveikinimai Moters dienos proga

Miela ***, Sveikiname Jus Moters dienos proga, linkime stiprios sveikatos, visokeriopos laimės, geros pavasariškos nuotaikos. Visada jus mylinti(s) ***


Sveikinimai Moters dienos proga

Miela ***, Su auštančiu pavasariu, Su vyturio daina, Su žibučių puokšte, Su Kovo 8-aja. Moters dienos proga sveikina ***.


Sveikinimai Moters dienos proga

Brangi *** Linkiu saulės šviesos, kai lyja, Linkiu lietaus, kai ištrokšta kaitra. Linkiu dainos, kai spengia tyla, Linkiu tylos, kai triukšmas aplink. Moters dienos proga jus sveikina ***.


Sveikinimai Moters dienos proga

Gerb. ***, Tegul kaitri pavasario saulė nutirbdo sniegą ir ledus. Teatneša ji laimę, džiaugsmą ir šviesą širdyje. Į jūsų širdį ir namus atneša daug meilės. Nuoširdžiai sveikina moters dienos proga ***.


Sveikinimai Moters dienos proga

Tetuke, Te aušta gražus saulėtas rytas. Te čiulba aistringai paukštelių balsai. Te žydi ir klesti jūsų gyvenimas. Te būna nuklota gražiausi žiedai. Moters dienos proga jums linki ***.


Sveikinimai Moters dienos proga

Mieloji mano ***, gražaus pavasario, saulėtos nuotaikos, sveikatos ir laimės moters dienos proga linki ***.


Sveikinimai Moters dienos proga

Miela ***, daug laimės, geros sveikatos, kloties gyvenime Moters dienos proga Tau linki ***.


Sveikinimai Moters dienos proga

Mieloji, Moters dienos proga linkiu ilgų gyvenimo metų, geros sveikatos. Visada būkit linksma ir laiminga.


Sveikinimai Moters dienos proga

Linkiu tau saulės šviesos lyjant, Lietaus, kai trošku nuo kaitros vėl bus. Dainos, aplinkui spengiant tylai, Tylos, kai aplink visi triukšmaus. Linkėjimai Moters dienos proga!