Naujametiniai sveikinimai

Mama, Tegul Naujametinis vėjas užpusto nusivylimus ir nesekmes ir atneša tik džiaugsmą ir laimę.


Naujametiniai sveikinimai

Naujametinį tostą pakelki, Tegul liejasi vynas kvapnus, Tiktai visą lyg dugno išgerki, Nes dugne Tavo laimė gal bus...


Naujametiniai SMS sveikinimai

Visos gatvės pilnos žmonių — Džiaugsmas vaikšto, meilė triumfuoja. Dovanoju Tau laimę Naujų — Meilės aikštėse žmonės dainuoja. Baltos rotušės, Katedros baltos, Naujametiniai šoka stogai… Bet ar laikas žiemužės šis kaltas, Kad užšaldyti Tavo jausmai?..


Naujametiniai tostai

Naujametinį tostą pakelkit, Tegu liejas šampanas kvapus. Tiktai visą lig dugno išgerkit, Nes dugne jūsų laimė gal bus?


Naujametiniai tostai

Pakelki naujametį bokalą Už meilę ir širdžių vienybę, Sugrįžk sekundei praeitin Į ką tik praskubėjusius pavasarius ir rudenis. Pakelk taurę už paskutinę senų metų dieną, Už būsimus gerus metus.


Naujametiniai sveikinimai

... noriu, kad tarp linksmo, triukšmingo Naujametiniu tostų sumirgėjimo Išgirstum mano vieninteli ...


Naujametiniai sveikinimai

Linkiu tarp daugelio naujametinių žiburių Atrasti vieną, nedidelį Laimės žiburį.


Naujametiniai sveikinimai

Tegul Naujametinė pasaka Atneša Tau tiek džiaugsmo ir laimės, Kad užtektų po spindulį visoms Būsimoms ateinančių metų dienoms.


Naujametiniai sveikinimai

Tegul Naujametinė snaigė Tau atneša tiek džiaugsmo, Kiek telpa žodyje “Laimė”!


Naujametiniai sveikinimai

Tegul Naujametinė snaigė Neužpusto kelio į laimę.