Profesiniai sveikinimai

Kiekvieni nauji metai atneša naujus tikslus, idėjas ir viltis. Sveikindami su šv. Kalėdom ir Naujaisiais Metais, linkime visa tai įgyvendinti. Tebūnie ateinantys metai dosnūs Jums prasmingais darbais, turtingi sėkme ir laime.


Naujametiniai sveikinimai

Kiekvieni nauji metai atneša naujus tikslus, idėjas ir viltis. Sveikindami su Šv. Kalėdom ir Naujaisiais metais, linkime visa tai įgyvendinti. Tebūnie ateinantys metai dosnūs Jums prasmingais darbais, turtingi sėkme ir laime.


Naujametiniai SMS sveikinimai

Bieg deinas, bieg meta, Jau, veiziek, ir Nauji meta. Jei daba pri stala siedi, Už Naujusius tuostą rieži, Gerk lig dogna už senus, Už Tėvynę ir draugus. Kap pradies veikt šnapses kera, Tada bus jums laba gera. Su Naujes metas!


Naujametiniai SMS sveikinimai

Ir vėl Naujieji Metai.... Ir vėl nauji darbai, idėjos, rūpesčiai kasdieniai... Teatneša Jie šviesą, nesibaigiančias jėgas ir optimizmą, Tebūna jie spalvingi, kūrybingi ir sėkmingi!


Naujametiniai SMS sveikinimai

Tegul Naujieji Metai bus ir saulėti, ir šviesūs šakelėj eglės, vasaros daiguos. Tegul atneš, ko metų metais ieškot, ir laimė telydės visuos darbuos.


Naujametiniai SMS sveikinimai

Tegu praeis Senieji metai Su savo rūpesčių giliu srautu. Ir tegul bus Naujieji metai Pilni džiaugsmingų valandų.


Naujametiniai SMS sveikinimai

Baltais takeliais sniego užpustytais Senieji Metai jau palieka mus. Naujieji Metai žengia į pasaulį Su jais mes sveikinam ir Jus.


Naujametiniai SMS sveikinimai

Dar vieni metai atsisveikina su mumis, nusinešdami laimingas akimirkas, nusinešdami neišpildytas svajones ir malonias staigmenas. Lai jum šie Naujieji metai atverčia naujus gyvenimo lapus užpildytus džiaugsmu ir laime.


Naujametiniai SMS sveikinimai

Tegul kiekvieni Naujieji Metai išsitiesia prieš jus plačiu ir gražiu keliu, kuris veda ten, kur saulė žėri, kur visi rūpesčiai, vargai ir bėdos nublanksta saulės šviesoje. SU NAUJAISIAS METAIS.


Kalėdiniai SMS sveikinimai

Kasmet per baltą gruodžio tylą baltom peteliškėm per pasaulį skrenda šventiniai linkėjimai ir nutupia artimų žmonių širdyse... Kalėdos ir Naujieji metai - tai šiltų jausmų, malonių staigmenų ir nuoširdžių stebuklų metas... Linksmų švenčių!