Patarlės ir priežodžiai

jeigu nelaimė žmogui skersai kelio, jis ją perlips, bet jeigu ji išilgai kelio, jis visą amžių vargs


Patarlės ir priežodžiai

jeigu yra lietaus mojuj, tai bus duonos ir ultojui


Patarlės ir priežodžiai

jeigu jaunatvėje tingėsi, tai senatvėje duonos neturėsi


Patarlės ir priežodžiai

jeigu ilgai miegosi, duonos neturėsi


Patarlės ir priežodžiai

jeigu ant švento Jono uoga, tai ant šventos Onos – duona


Patarlės ir priežodžiai

nei Dievas, nei velnias tau apyvarų nesuvarstys, jeigu bambą išvertęs gulėsi


Patarlės ir priežodžiai

jeigu nori būti bedieviu, tai bičiuliaukis su žydu


Patarlės ir priežodžiai

jeigu Dievo sūnus mirė, tai mes tikrai mirsime


Patarlės ir priežodžiai

jeigu Dievo nebijai, bijok žmonių


Patarlės ir priežodžiai

jeigu Dievas padės, kiaulės nesuės