Posakiai ir sparnuotos frazės

... Per kančias į žvaigždes (lot. Per aspera ad astra) sakoma, kai norima pabrėžti, jog ... posakis čia skambąs taip: Per aspera sic itur ad astraper kančias taip einama į žvaigždes ... Megara Tėbų valdovui Likui, tikėdamasi, kad Herkulis bus paimtas į dangų, kaip ...


Posakiai ir sparnuotos frazės

... Pergalė visada ten, kur santarvė. Ignavis semper feriæ sunt. Tinginiams visada ... Per angusta ad augusta. Per sunkumus į aukštumas. Per aspera ad astra. (Seneca) Per kančias į žvaigždes. Perfer ...