Anekdotai

... . Prie Kišiniovo kelių policija sustabdo mašiną. Policininkas, priėjęs prie ... ant kelio išsysiosi užrašą "Kelių policija", paleisim, o jei ne - teks mokėti ... kad "Kelių policija" išsysiosiu, aš tau visą "Moldovos respublikos kelių policija" išsysiosiu ...


Anekdotai

Skambutis į policiją: - Alio, policija, inspektorius Vileniškis klauso... - Policija? Mūsų kaimynas vėl persigėrė, nori ...


Anekdotai

Vaikų darželyje auklėtoja: - Na, vaikučiai, pašaukime tą, be kurio neapseina nė vieni Naujieji! Na, trys, keturi... - Policija! Policija! Policija!


Anekdotai

Važiuoja narkomanas motociklu, svarsto: jeigu sustabdys policija, sakys: "ko akys raudonos, tai ką, žolės prisirūkei?", tai aš sakysiu: "ne, vėjas į akis pripūtė...". Žinoma, sustabdo policija: - Ko akys raudonos? Vėjas pripūtė? - Ne, žolės prisirūkiau...


Anekdotai

Skambina blondinė į policiją: - Alio... policija.. Viską pavogė, niekšai... - Sakykit, kur ...


Anekdotai

... policiją kreipiasi pagyvenusi moteris: - Policija! Iš manęs pavogė piniginę!!! Darykit ...


Anekdotai

Moteriškė pasiskundė į policiją, kad ją nemotyvuotai muša vyras. Tas buvo iškviestas į policiją pasiaiškinti. Po kiek laiko vienas iš policininkų ją susitinka: - Na, kaip jums sekasi? - Oi, gerai! Dabar muša motyvuotai!


Anekdotai

- Sakyk, Petriuk, tu visai nesimokai... Ar tave traukia kokia nors profesija? - Taip, traukia policija. - O kodėl policija tave traukia? - Nežinau kodėl... Bet bent kartą per mėnesį traukia...


Anekdotai

Vienuolė skambina į gaisrinę: - Skubiai atvažiuokite, čia kažkoks vyriškis pro langą bando įlipti į mano celę! - Gal geriau kreipkitės į policiją? - Kokią dar policiją??? Jam kopėčių reikia!!!


Anekdotai

... , o prie naminės aparato jau laukia policija. Aišku, sučiumpa ir vyruką, ir ... į upelį, nubėgu miško gesint - o ten policija naminę varo"