Anekdotai

Vėlyvas vakaras. Gatve eina policininkas. Žmonių beveik nėra, tylu... Staiga ... žmogų, mėto į jį visokias šiukšles. Policininkas prieina prie jų ir kultūringai ... , - atsako vienas vyrukas. - Spameris? - perklausia policininkas, - tai ne šiukšėmis jį, o plytomis ...


Anekdotai

Policininkas Vileniškis tyko prie baro, laukia ... - susėda į savas, visi ima važiuoti. Policininkas Vileniškis greitai šoka į savo mašiną ... , papūskite. Žmogelis papučia - visiškai blaivas. Policininkas paprašo papūsti dar kartą - rezultatas ...


Anekdotai

Sustabdo policininkas blondinę: – Parodykite dokumentus. Blondinė: – Ka? – ... pareigūnui. Policininkas pasižiūri ir sako: – Ko iš karto nesakėte, kad jūs policininkas?!


Anekdotai

... policininkas. Blondinė atidaro langą, pasisveikina su policininku ir paduoda teises. Staiga policininkas ... , bet važiavote be diržo!- atkerta policininkas. Blondinė pagalvoja.. -Apgailestauju, bet man ...


Anekdotai

Kelių policininkas atvyksta i avarijos vietą. Mašina apsivertusi, o ... vėl eglė. Taip ir apsiverčiau. Policininkas: -Tu ką, kvailė? Čia 10 ... nėra! Blondinė: -Taigi aš mačiau!!! Policininkas apžiūri mašiną. -Durne, taigi pas ...


Anekdotai

Stovi policininkas Vileniškis šalikelėje. Gaudo nedrausmingus vairuotojus. ... , kerta dvigubą ištisinę juostą. Aišku, policininkas ją iškart sustabdo ir sako ... pavyktų susitarti?... Jūs toks patrauklus... Policininkas pamąsto ir taria: - Na, gerai ...


Anekdotai

... - Land Cruiser lekia. Greitis - 200. Policininkas stabdo, mašina sustoja. Inspektorius prieina ... per nosį. Mašina nuvažiuoja. Atsigavęs policininkas apsidairo - Land Cruiser jau ir ... su dviračiu ir žiūri į jį. Policininkas: - Berniuk, tu matei numerį? - Tokio ...


Anekdotai

Policininkas Vileniškis sustabdo blondinę: - Jūsų teises, ... veidrodėlį ir ištiesia jį policininkui. Policininkas Vileniškis jį paima, šiek tiek ... iš karto nesakėte, kad esate policininkas!


Anekdotai

Policininkas Vileniškis sustabdo blondinę: -Teises. -Ką? - ... ,- štai, imkite. Policininkas pasižiūri ir taria: -O, kodėl iškart nepasakėte, kad jūs policininkas?


Anekdotai

... darže darosi baisybės! Tikras košmaras! Policininkas: - Papasakokit, kas per baisybės ? Žmogus ... !!! Ir Jis turi didžiulę uodegą !!! Policininkas: - Ir ką gi tas žvėris ... rauna kopūstus ir... ir... ir... Policininkas: - Ir ką jis daro su ...