Prietarai

Jei ceremonijos metu iškrinta žiedas iš ranku – kam iškrito, tas trumpiau gyvens.


Prietarai

Vestuvių dieną nuotaka turi verkti – kitaip verks vedybinio gyvenimo metu.


Prietarai

Lietus vestuvių dieną – susilauksite daug vaikų.


Prietarai

Jei nuotaka teka už vyro, kurio pavarde prasideda tokia pačia raide kaip ir jos pavardės- santuokoje ji bus nelaiminga.


Prietarai

Nuotakos, kurios dėvės baltą suknelę per vestuves – nugins savo baltumu visas piktąsias dvasias ..


Prietarai

Nuotakos ir jaunikio tėvai turi sėdėti kartu eilėje, net jei jie negali pakęsti vienas kito akyse.


Prietarai

Nuotakos turi turėti savo vestuvių dieną kažką seno, kažkas naujo, kažką skolinto ir kažką mėlyno.


Prietarai

Per vestuves nuotaka ir jaunikis turėtų pamaitinti vienas kita tortu – taip pasaldinamas gyvenimas, išreiškiamas noras dalintis buities darbais.


Prietarai

Nuotaka lydės sėkme jei prieš atvykstant jaunikiui ji pamatys balandi – balandis : meiles, ištikimybės , ramybės, gerovės ir sėkmės simbolis....


Prietarai

Sėkmė lydės nuotaką – jei jos kelia kirs varlė.