Profesiniai sveikinimai

... žmogų, saugoti valstybę. Nuo Jūsų profesionalumo priklauso visų mūsų gerovė, Jūs ... leiskite padėkoti pasirinkus tokią atsakingą profesiją, Reikalaujančią nepaprastai daug atkaklumo, stiprybės ...


Profesiniai sveikinimai

Tik tie metai gražiausi mūsų gyvenime, Kurie kupini ieškojimų ir atradimų džiaugsmo, Nuskaidrinti bendradarbiavimo ir abipusio pasitikėjimo, Turtingi prasmingais darbais ir reikšmingais pasiekimais. Telydi Jus geriausia sveikata, asmeninė laimė ir ...


Profesiniai sveikinimai

Gerb.(vardas), Ir vėl naujas laiko slenkstis... Per jį žengiant, linkime visuomet jausti dienos vertę, Žinoti savo troškimus ir siekius, O juos įgyvendinant – atkaklumo ir sėkmės.


Profesiniai sveikinimai

Kiekvieni nauji metai atneša naujus tikslus, idėjas ir viltis. Sveikindami su šv. Kalėdom ir Naujaisiais Metais, linkime visa tai įgyvendinti. Tebūnie ateinantys metai dosnūs Jums prasmingais darbais, turtingi sėkme ir laime.


Profesiniai sveikinimai

Vėl Naujieji - nauja proga bendram darbui, santykiams ir atsakomybei! Susikaupimo, harmonijos, įkvėpimo ir pasitikėjimo kiekvienam, atsidūrusiam ant kito Naujų Metų slenksčio. Tad dirbkime atvira širdimi, nusiteikę nuolat ieškoti bei maitinti savo dvasią ...


Profesiniai sveikinimai

Jūs esate reikalingi ir mažam, ir senam. Tik Jūs galite užtikrinti saugumo jausmą greta esančiam. Tik Jūs galite sulaikyti piktą ranką. Tai ir darote, pamiršdami save, savo šeimas. Telydi Jus sėkmė, derinant jėgą su teisingumu, Kad teisingumas būtų ...


Profesiniai sveikinimai

Sėkmingos tarnybos, nepailstamos ištvermės, Neišsenkančios kantrybės, stiprios sveikatos, Giedros nuotaikos ir neblėstančios sėkmės. Būkite tvirti, drąsūs ir ryžtingi. Kiekvieną dieną tesaugo ir Jus pačius Angelai sargai.


Profesiniai sveikinimai

Jūs visą laiką negailėdami savo energijos, Nepritrūkdami ryžto rūpinatės visų gyventojų saugumu. Tad kiekvienas esate vertas didžiausios padėkos už tai, Kad garbingai atliekate pareigą – ginti, saugoti, padėti.


Profesiniai sveikinimai

Mieli draugai, be jūsų sunku būtų, O gal nebūtų šių darbų visai? Mintis galinga imtų ir prapultų… Idėjos nuogos lyg vergai ant gultų Dūlėtų popieriuj, pelytų ir supūtų. Jei ne užtrukę darbo vakarai, Kai cigarečių dūmuos skendi, Užmiršę krištolinį brendį, ...


Profesiniai sveikinimai

Dėkoju Tau už pritarimą Ir už “palaikymą” tiesos, Už pakvietimą papietauti… Ir dar daugiau tikrai viliuos… Viliuos, kad mes ilgai draugausim Ne tik darbe, bet ir namuos, Kad į svečias šalis keliausim, Jei kas kelionę bendrą duos…