Dainų tekstai (žodžiai)

... Nežinau, nežinau, kas gi tau Saulė nusileido už kalnų Mudu einam šiuo ... Ir stipriai spaust savam glėby Saulė nusileido už kalnų Mudu einam šiuo ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... Kiek keliavom Kiek nuėjom Kiek saulėlydžiu Lydėjom Niekad negalvojom Kad ateis ... reikėjo Norint rast tave Priedainis: Saule nusileido Vakaras atėjo tyliai Baltų kopų ... Kiek atradom Kiek palikom Kiek saulėtekių Sutikom Niekad negalvojau Kad ateis ...


Labanakt SMS

Ir kalnų viršūnėm saulė nusileido, Aplinkui pasidarė taip ramu, Širdelė mano tyliai plaka Linkėdama saldžių sapnų...


Labanakt SMS

Už horizonto saulė nusileido, Aplinkui pasidarė vėl tamsu.. Tiktai danguj sužibo tūkstančiai žvaigždžių, Kurios tau linki nuostabių sapnų..


Labanakt SMS

Saulė nusileido, dingo tamsoje, Mus abudu kviečia sapnas tyloje. Vos akis užmerkę būsim mes kartu, Šalia vienas kito ir šalia sapnų.


Anekdotai

... laukė, laukė... Jau vakaras atėjo, saulė nusileido. O narkomano kaip nėr taip nėr ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... , nes verks saulė Žemėn ašaros riedės Nieks nenori saulės ašarų Bet žaltys ... padarėt Juk žaltys jau nejudės Nusileido jau saulutė Užu miško, už ... jau neregės Nematysit jūs jau saulės Neregėsit ir dangaus Žmonės, ką ...


Dainų tekstai (žodžiai)

... po nakties saulė vėl patekės Prisiminsiu kaip ji prieš tai nusileido Šiandien ...