Užuojautos

Telydi Jus paduoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą. Nuoširdžiai užjaučiame Jus, mirus brangiai mamai.


Kiti

Keliu aš tostą Už stiprybę, Už gyvenimo duotus džiaugsmus. Keliu aš tostą su šampanu Už mano meilę, Už vargus. Keliu aš tostą Už draugystę, Už šeimą ir draugus. Keliu aš tostą su šampanu Už ateitį, Už naujus laikus.


Kalėdiniai SMS sveikinimai

Šv. Kalėdų ramybė ir Naujųjų metų laukimo šviesa tegul suteikia vilties ir stiprybės ateinančių metų darbams ir siekiams. Telydi sėkmė Jūsų šeimą, o Betliejaus žvaigždė teištirpdo nuoskaudas Jūsų širdyse.


Kalėdiniai SMS sveikinimai

Vis krinta baltos snaigės iš dangaus Tą stebuklingą Kūčių naktį šventą. Tegul jinai stiprybės jums įkvėps, Net jei ir nuoskaudų patirt bus lemta


Kalėdiniai SMS sveikinimai

Po eglute linkiu Jums rasti Pačių brangiausių dovanų: Jėgų pradėtus darbus tęsti, Stiprybės, polėkių, svajų, Sveikatos taurę pilnutėlę, Naujų minčių, skambių dainų Ir įkvėpimo kibirkštėlę, Ir šypsenų - švelnių, šviesių...


Vestuviniai sveikinimai

Tai kas, kad šarma puošia plaukus, Ir nuovargis slegia pečius. Auksinių vestuvių sulaukus, Jums tariam gražiausius žodžius: Sveikatos, stiprybės ir meilės, Gyvenkit dar ilgus metus. Šypsokitės, būkit laimingi, Mylėkit vaikus, anūkus.


Sveikinimai Tėvo dienos proga

Iš Jūsų išmokome kantrybės. Iš Jūsų išmokome tiesos. Ąžuolo ir geležies stiprybės, Meilės darbui, duonai pagarbos. Šiandien norim ačiū Jums ištarti, Laime ir Džiaugsmu pasidalint. Ir su pagarba žemai Jums nusilenkę, Norim prisiglausti prie Jūsų rankų.


Kalėdiniai SMS sveikinimai

Kalėdų naktį tylią, šalta žvaigždė prabyla linkėdama visiems stiprybės, meilės, išminties, gerumo ir šviesios Kalėdinės vilties! Su Šv. Kalėdom!


Sveikinimai Moters dienos proga

Moters dalia tikrai sunki, bet nepalūžtame kely. Mes mokam džiaugtis ir mylėti, svajoti, juoktis ir kentėti. Linkiu stiprybės, ištvermės, sveikatos ir geros kloties. Sveikinu su gražiausia švente - Moters diena!


Velykiniai SMS sveikinimai

Su atbundančiu pavasariu, sugrįžtančiais paukščiais artėja pati gražiausia pavasario šventė - Velykos. Tegul į Jūsų namus ateina švelnus saulės spindulys, pirmųjų pavasarinių gėlių kvapas, o kartu su numargintais margučiais stiprybė, meilė ir džiaugsmas.