SMS sveikinimai su gimtadieniu

Linkiu svajonių išsipildymo ir meilės kibirkštėlės, kuri uždegtų ugnį tavo širdyje, sušildytų šalčiausią naktį, priverstų pasijust laimingu žmogumi! Su gimtadieniu!


SMS sveikinimai su gimtadieniu

Laimingas žmogus, kuris moka tikėti, kad metai gražiausi dar ateity. Tebuna jie kilnūs, džiaugsmingi, saulėti. Tebūna jie meilės pilni! Su gimtadieniu!


SMS sveikinimai su gimtadieniu

Linkiu metų daug ilgų ir laimingų valandų, tikros meilės, dar vilties bei laimingos ateities... Su gimtadieniu!


SMS sveikinimai su gimtadieniu

Miela ***, linkiu Jums daug laimės, meilės, sveikatos, ištvermės ir kantrybės. Linkiu Jums to, ko linkite pati sau. Ir dar mano tradicinis linkėjimas: Linkiu, kad balansas "sueitų" ne tik darbe, bet ir gyvenime. Dar kartą su gimtadieniu!


SMS sveikinimai su gimtadieniu

... aplinkui, visokeriopos sėkmės, tikrų draugų, meilės sau, įspūdingų kelionių, daug visokiausiu ... šimteriopai. To tau ir linkiu. Su gimtadieniu!!!


SMS sveikinimai su gimtadieniu

Daug saulės, Nes tik joje žydi gėlės, Daug džiaugsmo, Nes tik jame žmogus pamiršta liūdesį, Daug laimės, Nes tik joje gimsta šypsena, Daug meilės, Nes tik meilėje žmonės suranda vienas kitą.


SMS sveikinimai su gimtadieniu

Gyvenimas dovanojo skausmą ir džiaugsmą, Gerį ir blogį, meilę ir neapykantą. Bet būkime dėkingi jam už tai, Kad jis dovanojo patį save, Ir pačią gražiausią dieną - Gimimo dieną. Tegul širdyje aidi gėrio, grožio, Meiles ir šilumos akordai.


SMS sveikinimai su gimtadieniu

... tikslas surasti tą žvaigždelę, Nes joje sutelpa tai kas žmogų padaro laimingu: meilė, laimė, sveikata, pasisekimas.. Galbūt Tu ją jau suradai - tuomet ... dar tik ieškai, linkiu ją surasti, kad mylėtum, būtum mylima ir ...


SMS sveikinimai su gimtadieniu

Su metais pajuntame gyvenimo kainą, Su metais jausmai užsigrūdina. Juk, būna, ... jauną, Ir meilė, kaip saulė sušildo, Tos šalnos rudens neužgauna. Su metais ir ... užsigrūdina. Todėl nešk savo pavasarį šviesų Kaip spalvotą gyvenimo rudenį.


SMS sveikinimai su gimtadieniu

Eina metai ir pila į taurę: meilę, džiaugsmą, laša svajonės lakios. Eina metai ir kartais netyčia dovanoja truputį skriaudos. Eina metai kažkam (18-lika), o kažkas dar pirmą žodį taria. Eina metai, gyvenkim su jais. Eina metai, nesenkim su jais.