Kalėdiniai sveikinimai

Šalti sniegynai girgžda, Tyli rami naktis, O žemę švelniai gaubia Kalėdų paslaptis. Tad laukim susikaupę Įsižiebiant žvaigždės - Juk ir gūdžiausią tamsą Tikrai aušra nušvies.. Su Šv. Kūčiom ir Šv. Kalėdom!


Kalėdiniai sveikinimai

... Kūčiukai jau šalti ir visi visi girti, Kalėdų Senio nenuvilk ir šiandien nenusimink ... apsvaigsi truputuką, gal išgersi dar stikliuką. Tik per daug neprisigerk ir eglutės nenuversk… Su Kūčiom ir Kalėdom!


Kiti

Tepražysta šventų Kalėdų rytą Stebuklingos snaigės ant langų Ir pušies šakelė, saulėj sidabru nušvitus, Lai pavirsta niekad negirdėtu stebuklu! Su Šv. Kalėdom ir Kūčiom!