Velykiniai SMS sveikinimai

Linkiu, kad skaisti pavasario saulė nepaliktų nė menkiausio negandos šešėlio Jūsų gyvenimo kelyje. Su Velykomis!


Velykiniai SMS sveikinimai

Daug linkėjimų margų, Su Velykomis siunčiu. Kad kiaušiniais nepaspringtum, Vynu Tu atsigaivinki!


Velykiniai SMS sveikinimai

Su pulsuojančia gyvybe kiekvienoj medžio ar krūmo šakelėj, Su besikalančios gležnos žolės kvapu, Su dangų ir mūsų širdis nutvieskusia ... lankstumo, gerų minčių - ašaros skaidrumo. Su Šv. Velykomis!


Velykiniai SMS sveikinimai

Su margučių smagumu, Kyla saulė pamažu - Kelk, skubėk ir tu kartu - Skelbia varpas: Kelkimės visi kartu - Su Velykų Aleliuja - Su nauja viltim krūtinėj, Su džiaugsmu širdies gelmėj - Skamba varpas: Aleliuja! Su Šv. Velykomis!


Velykiniai SMS sveikinimai

Sveikinu sulaukus skaidrios pavasario šventės. Sveikinu su Šventomis Velykomis. Tegu viltingasis Kristaus Prisikėlimas stiprina tikėjimą, kad teisingesniam, turtingesniam, dvasingesniam gyvenimui prisikels ir mūsų laimė.


Velykiniai SMS sveikinimai

... auksinėm žemė puoštis ima, Varpas visus šaukia į prisikėlimą. Sklinda žvakių kvapas ... gaudžia. Pajunti, kaip rankos maldai susiglaudžia. Su šv. Velykomis.


Velykiniai SMS sveikinimai

Tegul gyvenimas būna toks šviesus, kaip kiaušinio baltymas, Te saulėtas - kaip kiaušinio trynys, O sunkumai - trapūs, kaip kiaušinio lukštas. Su šv. Velykomis!


Velykiniai SMS sveikinimai

Atverkime duris, atidarykim langus - Tegul sueina draugės ir draugai. Jų šypsenos nuskaidrins giedrą dangų Ir bus nuo jų šviesu ilgai ilgai... Su Šv.Velykomis!


Velykiniai SMS sveikinimai

Sakoma, jog kartu su pavasario saule, Šv. Velykomis į žemę sugrįžta gyvenimas ir džiaugsmas. Tesugrįžta jis ir į Jūsų namus, ir į Jūsų širdis!


Velykiniai SMS sveikinimai

Kai kėlėsi Jėzus gyventi - tai tam, kad gyventų žmogus, kad lemtį galetų pakelti, sunkumams kad būt pakantus. Su šv.Velykomis!