SMS sveikinimai su gimtadieniu

Rieda saulytė takučiu su torčiuku ant pečių, Štai metukų jau ir du, Su saulyte eis kartu, Tad užpūskit žvakutes, Jos išpyldys svajones... Su Gimtadieniu..


SMS sveikinimai su gimtadieniu

Vėl prabėgo metai lyg šešėlis, pasverti lemties, pasivyti taip norėtum, bet nėra vilties. Tad kiekvieną naują dieną pasitik su viltimi – nors sugrįžti metai juk negali, lai išlieka jie tavoj širdy. Su gimtadieniu!


SMS sveikinimai su gimtadieniu

... , Nepalūžta prieš sunkius gyvenimo išbandymus. Su gimtadieniu! Būk laiminga(-as), visada šypsokis ...


SMS sveikinimai su gimtadieniu

Tegu išaušęs gimtadienio rytas, Tave nudžiugina nuostabiais saulės spinduliais.. Tegu tavo nuotaika būna pakilėta, O širdį užplūsta taurūs jausmai. Su gimtadieniu..


SMS sveikinimai su gimtadieniu

... , O gyvenimas lieka dar vis ateity.. Su Gimtadieniu..!


SMS sveikinimai su gimtadieniu

Tegul tavosios svajos nenugrimzta į gyvenimo ūžiantį tvaną, tegul skrenda jos ten aukštai, kur paukščiai ir vėjai gyvena... Su gimtadieniu!


SMS sveikinimai su gimtadieniu

Būk kuklus, bet nesižemink, būk drąsus, bet nesikarščiuok, būk atkaklus, bet neužsispyręs, būk draugiškas, bet neapsimetęs! Su gimtadieniu!


SMS sveikinimai su gimtadieniu

Tegu vėjas nusineša tavo metus, Tegu tortas būna skanus, Tegu tave prisimena draugai, O po dangų sklando aitvarai.. Su gimtadieniu!


SMS sveikinimai su gimtadieniu

Tegul visos tavo svajonės pavirsta realybe, o realybė – nuostabia svajone. Su gimtadieniu!


SMS sveikinimai su gimtadieniu

Linkiu svajonių išsipildymo ir meilės kibirkštėlės, kuri uždegtų ugnį tavo širdyje, sušildytų šalčiausią naktį, priverstų pasijust laimingu žmogumi! Su gimtadieniu!