Velykiniai SMS sveikinimai

Juk dovanos pavasaris gegužę, Sugrįš vėl paukščiai, Sužydės žiedai.. Tegul Šv. Velykų varpo dūžiai Širdy palieka laimę amžinai.. Su Šv. Velykom!


Velykiniai tostai

Juk dovanos pavasaris gegužę, Sugrįš vėl paukščiai, Sužydės žiedai. Tegul šv. Velykų varpo dūžiai Širdy paliks vien laimę amžinai. Su šv. Velykom!


Velykiniai sveikinimai

Juk dovanos pavasaris gegužę, Sugrįš vėl paukščiai, Sužydės žiedai… Tegul Šv. Velykų varpo dūžiai Širdy palieka laimę amžinai. Su Šv. Velykom!


Velykiniai SMS sveikinimai

Sveikinam su šv. Velykom, linkiu pavasariškos nuotaikos, sveikatos. Tegu ši velykų nuotaika praskaidrina jūsų dieną.


Velykiniai SMS sveikinimai

Gelsvi ančiukai iš margučių ritas - Ir pateka auksinis Velykų rytas... Su Šv. Velykom!


Velykiniai SMS sveikinimai

Ir su margučiais, su šv. Velykom, Ir su pirmais pavasario žiedais! Palaiminto prisikėlimo ryto, Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais!


Velykiniai SMS sveikinimai

Išeikit į laisvę, kai pirmas griaustinis Ir žaibas paskatins pavasario liūtį! Ir ryžto balsai nuaidės iš krūtinės, Kad gera šioj žemėj Gyventi ir būti! Su šv. Velykom!


Velykiniai SMS sveikinimai

Prisikėlimo rytas - pavasaris žemėj ir sieloj. Atverkim savo širdį tyram džiaugsmui. Trims gražiems žodžiams - Tikėjimui, Vilčiai, Meilei. Sveikinu tave su šv.Velykom!


Velykiniai SMS sveikinimai

Nuoširdžiai sveikinu Tave su šv. Velykom, šviesiąja atbundančios gamtos ir prisikeliančios sielos švente. Tegul šios dvasinės sumaišties laikais Prisikėlimo šventė atneša į mūsų šeimas Viešpaties palaimą ir pavasario šilumą.


Velykiniai SMS sveikinimai

Miega zuikis su zuikiene, bet sapnuoja jis lokienę, muistos zuikis, sukinėjas, jaučia kiaušiai ridinėjas. Čiupt už klyno, o brolyti, abu kiaušai nudažyti! Su Sv. Velykom!:)