Sveikinimai Motinos dienos proga

... pasitikėjimu man sakydavai nuo pat gimimo, jog nieko brangesnio neturi už ...


Sveikinimai Motinos dienos proga

... , Man Tavo meilės reikia nuo gimimo lig mirties.


Tostai gimtadienio proga

Praeina viskas: grožis, garbė, linksmumas, Bet ne juose gyvenimo esmė. Tik žmogiškumas, meilė, paprastumas – Tikra gyvenimo žvaigždė. Nuoširdžiausi sveikinimai gimimo dienos proga!


Gimtadienio sveikinimai

Sveikinu Tave, ***, gimimo dienos proga ir linkiu tau visko suvokiamo ir nesuvokiamo, bet širdimi trokštamo, svajojamo, siekiamo. Tegul tai būna kryptinga, tikslu ir pasiekiama.


Gimtadienio sveikinimai

Tavo rankose yra trys įvairiaspalvės gėlės: praeitis, dabartis ir ateitis, Gimimo dienos proga dovanoju Tau jas visas... Džiaukis antrąja, neužmiršk pirmosios ir per anksti nenuskink trečiosios...


Sveikinimai gimus vaikui

Gimimo dienos proga siunčiam Tau baltą, vanilinį bučkį su ilgesio razinom, linkėjimų saldžiais karoliukais, džiugesio glaistu ir nuoširdumo įdaru.


SMS sveikinimai su gimtadieniu

Atejai į šią žemę ieškoti, ilgėtis. Šimtą kartą paklyst ir surasti save. Turėk savo laimę, nors kartais atrodo, Kad ji nesugrįš, kad jos nebėra. Tikėk, ji ateis tikra, nepakartojama Tavo laimė vienintelė gimimo dienos proga.


Trumpi gimtadienio sveikinimai

Žydrą dangų, laimę, meilę ir gražiausius žiedus skiriu tau gimimo dienos proga!


SMS sveikinimai su gimtadieniu

... gėlės: Praeitis, dabartis ir ateitis, Gimimo dienos proga dovanoju Tau jas visas.. Džiaukis ...


SMS sveikinimai su gimtadieniu

Šiltų ir saulėtų dienų, Gyvų, gražių ir nuostabių dienų, Gerų ir amžinų draugų Gimimo dienos proga tau linkiu!