Sveikinimai gimus vaikui

Gimus mergaitei Sveika atvykusi, mieloji sese. ... tai svarbiausia. Svarbiausia-kad ESI! Gimus berniukui Sveikas atvykęs, mielasis broli ...


Sveikinimai gimus vaikui

Tavo vaikiškas mažas pasaulis Dar apgaubtas stebuklų skraiste, Ir veidelis dar švyti kaip saulė, Kai miegodama šypsais sapne... Tu tyra ir trapi asmenybė, Dar nei melo, nei klastos nežinai. Tavo vaikiškas mažas pasaulis Tegul būna ilgai dar ilgai...


Sveikinimai gimus vaikui

Tu jau esi. Tu dar nemoki juoktis, Todėl verki - iš laimės, iš smagumo! Bet štai, Ieškodamas Mamos - nusišypsojai... Kaip gera būti!


Sveikinimai gimus vaikui

Sužibo žvaigždelė- užgimė dukrelė. Dalia žvaigždelės- šviesti ir žibėti, Mažos dukrelės- augti ir stiprėti...


Sveikinimai gimus vaikui

Spindi ašaros motutės Obelų žieduose - Auk, vaikeli, būk didutis Mamą pavaduosi.


Sveikinimai gimus vaikui

Apšerkšniję mūsų žiemos - Balta, balta - kur dairais - Ilgas pasakas mažiemus Seka pirkioj vakarais. Apie klaidžią sniego pūgą, Saulės nukirptas kasas - Apie žąsiną moliūgą, Kur išskrido į dausas. Apie vilką, baltą mešką, Burtus, išdaigas velnių, Apie ...


Sveikinimai gimus vaikui

Gimtadienio proga aš linkiu, Kad atėjęs į šią didelę žemę Taptum dideliu žmogumi, O tavo žingsnius telydi tik džiaugsmo ašaros. Buk laimingas...


Sveikinimai gimus vaikui

Tavo vaikiškas mažas pasaulis Dar apgaubtas stebuklų skraiste, Ir veidukas dar švyti kaip saulė, Kai miegodama šypsais sapne. Tu tyra ir trapi asmenybė, Dar nei melo, klastos nežinai. Tavo vaikiškas mažas pasaulis Tegul buna ilgai, dar ilgai....


Sveikinimai gimus vaikui

Aukite didučiai, Aukite gražučiai, Nakteles ramias turėkit Ir gražius sapnus regėkit.


Sveikinimai gimus vaikui

A-a a-a, vaikeli, Mažas nedideli, Čiučiu liuliu, mažuteli, Mažas nedideli.