Sveikinimai jubiliejaus proga

... daug šviesių prisiminimų. Šio gražaus jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikiname ir linkime daug ...


Sveikinimai jubiliejaus proga

Kad svarbūs sumanymai būtų sėkmingi, Kad visad pavyktų pradėti darbai, Kad brangūs jums žmonės būtų laimingi, Draugams atviri būtų jūsų namai. Jėgų kad nestigtų, Širdies kad neslėgtų, Kad visad ir viskas jums būtų gerai!


Sveikinimai jubiliejaus proga

Branda ir išmintis Tau šviesų kelią kloja, Už nemigo naktis Vaikai karštai dėkoja, O penkiasdešimt metų Jaunystei - ne riba, Lai aidi senos dainos Nauja, skambia gaida!


Sveikinimai jubiliejaus proga

Nors metai jau nusinešė daug džiaugsmo ir svajonių, Nors smilkiniuos pražydo plaukų sruogos sidabru. Laiminga būk, sulaukus šitiek metų, Kurie ne vien tik rūpesčius, bet ir laimę atnešė kartu.


Sveikinimai jubiliejaus proga

Te niekad neapleis energija sparnuota. Ir akys šilumą jaunatvišką teskleis. Širdis, tikėjimo žiedais apvainikuota, Te niekada pavargti tau neleis. Mes linkime energijos, sveikatos Ir šypsenos geros, plačios. Tegul tau skiriamus ILGIAUSIŲ METŲ Dar šimtą ...


Sveikinimai jubiliejaus proga

Tegul širdis ilgai liepsnoja, Lai tvirtas žingsnis nesustoja, Lai darbščios rankos gėrį sėja – Gyvenimą tik įpusėjot…


Sveikinimai jubiliejaus proga

Papuošti sidabru smilkiniai, O širdy viešpatauja ramybė. Išauginti vaikai, nugalėti vargai, Praeity vėl praėjusių metų grožybė. Tad būkit laimingi ir gyvenkit ilgai, Lai gegužiais žaliais ir gruodžiais žvarbiais, Eina metai žingsniukais mažais.


Gimtadienio sveikinimai

... Mama, šio gražaus 50-ojo jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikiname ir linkime daug ...


Gimtadienio sveikinimai

Jaunystė pralėkė kaip vėjas, Jaunystė sukos neilgai, Gyvenimo keliai skubėjo Kartu su laime ir vargais. Vaikai užaugo, anūkėliai Neleidžia senti ir liūdėt. Todėl garbingo 75-ojo jubiliejaus proga Leisk laimės ir sveikatos palinkėt.


SMS sveikinimai su gimtadieniu

... Tave labai gražaus ir prasmingo jubiliejaus proga. Ir linkim: buk stipri, buk ...