Tostai jauniesiems

... kalba, o kaimynai klausosi. Tad palinkėkime jauniesiems, kad jiems netrūktų temų kalbėtis ...


Tostai jauniesiems

... mėnesių juodu susituokė. Per sutuoktuves jauniesiems po kojomis barstomos gėlės, žiedai ...


Tostai jauniesiems

Linkiu jums, kad po Kojomis būtų žalia, žalia, Virš galvos mėlyna, mėlyna, Širdyje lengva, lengva, O kišenėje sunku, sunku.


Tostai jauniesiems

Kiekvienas gyvena kaip jam išeina – Tas miršta viengungis, ans sukuria šeimą, Kitam alimentus skaičiuoja bedaliui. Bet jeigu jau sumetėt klumpes, reikėtų Ta proga širdingai abiems palinkėti, Kad būtų dangus visuomet be šešėlių, Kad niekad namuos ...


Tostai jauniesiems

Dalyvavau čia neseniai vienose vestuvėse. Neblogos tokios vestuvės buvo… Daug valgėm, dar daugiau gėrėm ir šiaip visaip linksminomės. O vestuvėms pasibaigus, jaunoji su visais atsisveikino: – Ačiū, kad dalyvavote, ačiū už dovanas, atleiskite, jei kas ne ...


Tostai jauniesiems

Sveikiname Jus tapus šeima, vieninga, gražia, ištikima. Vėl metai po metų prabėgs nejučia, o Jūs prisiminsit akimirką šią. Te vasaros saulė Jums šviečia, te kūdikio krykštavimas šypsotis pakviečia, Tegul sutarimas, darna šeimoje Jums atneša laimę ...


Tostai jauniesiems

Kai bokšte suskamba varpai, kai pasigirsta džiugesio aidai, Šią naują dieną žengiat Jūs viena kryptim, vienu keliu. Jūs sakot – TAIP priklaupę prie altoriaus, Jums dovanojamas šviesus rytojus. Šviesus dangus – tai Jums, o mums visiems šviesi diena, tad ...


Tostai jauniesiems

Jūs gimėt kartu ir kartu būsit visada. Jūs būsit kartu, kai balti mirties sparnai išblaškys jūsų dienas. Taip, jūs būsit kartu netgi nebylioj Dievo atminty. Tačiau tegu lieka ir erdvės tarp jūsų, Ir tegu tenai šoka dangaus vėjai. Mylėkit vienas kitą, bet ...


Tostai jauniesiems

Kai Dievas, sukūręs pasaulį, pamatė, kad žmogaus protui yra nesuvokiama jo didy­bė ir grožis, jis nusprendė sukurti pasau­lio miniatiūrinį atvaizdą – moterį. Tam jis panaudojo mažiausiai reikalingą Adomui kaulą – jo šonkaulį. Jos krūtys – du žemės ...


Tostai jauniesiems

Vienas žurnalas paskelbė konkursą – “Koks yra idealus vyras?” Pirmąją vietą laimėjo skaitytoja, atsiun­tusi tokį atsakymą: – “Idealus vyras yra tas, kuris tiki, kad turi idealią žmoną.” Tad pakelkime taures už idealias žmonas ir idealius vyrus!