Tostai jauniesiems

Ar žinote kuo skiriasi tikrovė nuo pasa­kos? Pasaka – kai jaunikaitis veda varlę, o ji, pasirodo, beesanti karalaitė. Na, o tikrovė – kai viskas atvirkščiai. Tad išgerkime už tai, kad mūsų gyvenimas būtų panašus į pasaką!


Tostai jauniesiems

Žygiavo kartą per pasaulį trys keliautojai. Užklupo juos naktis ir jie pasibeldė į vieno namo duris prašydami nakvynės. Prie durų priėjęs šeimininkas paklausė: – Kas ten? – Mes esame Sveikata, Meilė ir Turtas. Pri­imkite mus nakvynei. – Su malonumu ...


Tostai jauniesiems

Už jus! Kad laimė gėlėmis žydėtų Po Nemuno, Neries dangum žvaigždėtu! Už šviesų kelią! Platų uostą! Jaunieji, leiskite pakelti Meilės tostą!


Tostai jauniesiems

Mylėkime gyvenimą tokį, koks jis yra, Su druskos sauja ir su liepų medumi… Branginkime gyvenimą ir tuos, kurie jame Įspaudžia nuoskaudas ar šilumą palieka atminty. Šypsokimės gyvenimui ir jis mums atsilieps, Sumenkindamas priešus ir palaimindamas ...


Tostai jauniesiems

Tegul dienų kelionėje Jus ištikimai lydi: Rūpestingi žvilgsniai, Mylinčios akys, Padrąsinantys žodžiai, O sugrįžtant pasitinka Rami namų užuovėja…


Tostai jauniesiems

Sujungė Meilė Jūsų likimus, Tarp daugelio žmonių suradot vienas kitą Tad eikite kartu tvirtai apsikabinę… Nuoširdžiausi sveikinimai sutuoktuvių proga!


Tostai jauniesiems

Kad žmonės šypsotųs ant vieškelio balto, Kad saulė žydėtų virš Jūsų galvų, Kad lietūs nulytų ir skausmą, ir kaltę, Kad sniegas užkristų ant sielos žaizdų.


Tostai jauniesiems

Linkiu jums laimės didelės, kaip dangus, Amžinos, kaip eglių žaluma, Nepakartojamos, kaip pats žmogus.


Tostai jauniesiems

O meilė juk suartina krantus, ji net didžiausius viesulus nutildo. Tebūna jūsų židinys jaukus – taurė jaunystės džiaugsmo prisipildo. Jūs pradedate statyti svajonių pilį – savo šeimyninę laimę. Būkite kantrūs kaip kregždės, darbštūs kaip bitelės, Drąsūs ...


Tostai jauniesiems

Kiek naktelių prie vartų stovėta, Kiek atspėta gražių paslapčių, Jūs suradot šią laimę žadėtą Ir nutarėt žengti kartu. Tegu mėnuo ir žvaigždės kvatojas, Tegu plazda šilku kaspinai, Tegul širdys iš meiles liepsnoja Jums kartu nuo šiandien amžinai.